Knihy Poutní stezky

Vyšel knižní průvodce dálkové trasy Via Czechia. Severní stezka spojuje nejzápadnější a nejvýhodnější body Česka

Až se otevřou okresy, můžete vyrazit Severní nebo Jižní stezkou a obejít Česko po dálkové trase Via Czechia. K jedné z nich lze nyní navíc sehnat i tištěného průvodce. Autor myšlenky Jan Hocek vydal knihu Severní stezka s podtitulem Českem od západu k východu.

Nejdelší a neodvážnější dálková trasa v České republice začíná v nejzápadněji položeném bodě země v Přírodním parku Smrčiny. K nejvýchodnějšímu bodu u Bukovce na Jablunkovsku je to celkem 1058 km. Základní pěší varianta Severní stezky je rozdělena na 47 denních etap s průměrnou délkou 20-25 km. Autor myšlenky proputovat celou republiku po hraničních horách navrhl také cyklistickou variantu. Místy se trasa liší a je o téměř 100 km delší. Na bicyklu je možné zemi objet za 2 až 3 týdny.

Knižní průvodce s tipy, kde lze tábořit, nocovat i jíst

Když se po severní dálkové trase vydáte, nebudete litovat. Trasa prochází 18 pohořími a zeměpisnými celky, přes 8 chráněných krajinných oblastí, 2 národní parky a bezpočet přírodních rezervací a přírodních památek. Pokud tuto stezku zdoláte celou, vystoupáte na 50 tisícovek a stanete na nejvyšším, nejnižším, nejzápadnějším i nejvýchodnějším místě České republiky.

K putování se bude hodit právě nově vydaná kniha Jana Hocka. Má 272 stran a můžete ji využít jako obrazovou a informační publikaci z českých, moravských a slezských hor, jako průvodce pro absolvování celé trasy či její části nebo jako motivační a inspirativní dílo.

Reklama

Via Czechia je atraktivní nejen jako celek, ale i po částech. Trasy jsou rozděleny na logické úseky, s uzlovými body dobře dostupnými veřejnou dopravou. Cestovatel Jan Hocek všechny úseky poctivě prochodil a vytipoval místa, kde lze spát pod střechou, kde je kemp nebo oficiální tábořiště. Významnými body na stezkách Via Czechia jsou křesťanská poutní místa, která se pro někoho mohou stát samostatnými cíli putování.

Knižní novinku Severní stezka – Českem od západu k východu můžete zakoupit v online knihkupectví Kosmas.cz.

Projekt Via Czechia včetně mapy a dalších informací najdete na https://viaczechia.cz/

Reklama

Podobné příspěvky

Share via
Copy link
Powered by Social Snap