Knihy

Deprese, úzkosti, pocit viny. A co s tím má společného sv. Terezie z Lisieux?

Nakladatelství Portál nabízí knižní novinku, která na analýze autobiografie oblíbené francouzské světice, podává pomocnou ruku lidem, kteří trpí úzkostí a depresí. Závažné celospolečenské téma zpracovává švýcarský kněz a terapeut Joël Pralong ve své knize „Cesta důvěry se sv. Terezičkou“. Kniha se na český trh dostává v době, kdy se úzkosti a deprese v souvislosti s koronavirovou krizí dotýkají velkého množství lidí.

Autor se ve své úspěšné knize, která ve Francii vyšla už ve 4. vydáních, věnuje problému, který se nevyhýbá ani věřícím. Při hledání odpovědí na otázky jak žít s úzkostmi, depresí a pocity viny se opírá o „Malou cestu sv. Terezie z Lisieux“. Díky této její vlastní autobiografii, můžeme velmi dobře rekonstruovat, že francouzská světice na konci 19. století sama těmito duševními problémy velmi trpěla.

Kniha pro ty, kdo trpí i ty, kdo s nimi žijí a pracují

Joël Pralong  dobře rozlišuje mezi oblastí, kde má zasáhnout psycholog či psychiatr, a oblastí, kde může pomoct duchovní vedení a podpora. Provází čtenáře nejprve životem sv. Terezie, kde ukazuje řadu symptomů, s nimiž se světice potýkala. Popisuje, jak je ve svém duchovním životě proměňovala. Tuto zkušenost pak zobecňuje na způsob, jak se jí inspirovat v životě každého, kdo podobnými obtížemi sám trpí.

Reklama

V duchu Malé cesty vybízí ke klidnému přijetí vlastní nedokonalosti, k důvěře a odevzdanosti do Boží lásky, k zaměření na bezprostřední budoucnost, opuštění nereálných očekávání apod. Kniha z nakladatelství Portál, zařazená do edice „Spiritualita“ může pomoci jak věřícím, kteří trpí úzkostí a depresí, tak jejich rodinným příslušníkům, duchovním a doprovázejícím.

Abbé Joël Pralong je švýcarský diecézní kněz, původním vzděláním ošetřovatel na psychiatrii. Je autorem řady knih na pomezí spirituální a duševní pomoci.

Foto: Kateřina Kokešová, nakladatelství Portál

Reklama

Podobné příspěvky

Share via
Copy link
Powered by Social Snap