Fotoevangelium

Nebe a země pominou, ale má slova nepominou

Ježíš pověděl (svým učedníkům) toto přirovnání: „Podívejte se na fíkovník a všechny ostatní stromy: když vidíte, že už pučí, sami poznáváte, že léto je blízko. Stejně tak, až uvidíte, že se to děje, poznáte, že Boží království je blízko. Amen, pravím vám: Toto pokolení nepomine, dokud se všechno nestane. Nebe a země pominou, ale má slova nepominou.“

Evangelium – Lk 21,29-33

Fotka od PixelAnarchy z Pixabay
Reklama

Podobné příspěvky

Share via
Copy link
Powered by Social Snap