Kláštery

Díky projektu Voda na Broumovsku I bylo vysázeno několik stromořadí a vznikly nové tůně

Několik nových tůní včetně uceleného vodního biotopu a nově vysázená stromořadí osvěží krajinu na Broumovsku. Projekt Voda na Broumovsku I. je financován z z norských fondů, stojí za ním Strategická rada regionu Broumovsko a jeho partnerem je Krajinohled.

Projekt navazuje na adaptační strategie na klimatickou změnu, které byly v minulých letech zpracovány pro území šesti obcí na Broumovsku (Broumov, Otovice, Martínkovice, Police nad Metují, Bukovice, Žďár nad Metují). Tyto dokumenty jsou souhrnem možných opatření pro zádrž vody v krajině. Problémy, které probíhající klimatická změna přináší, se totiž projevují nejen ve formě silných přívalových dešťů a následných povodní a dlouhých epizod sucha v letních měsících, ale také poklesem hladiny spodních vod a vysycháním krajiny. Na základě přírodě blízkých opatření navržených v těchto studií bylo díky projektu “Voda na Broumovsku I” převážně na pozemcích obce Otovice a města Broumov vysázeno na 196 stromů, 540 keřů a vyhloubeno 12 tůní o celkové vodní ploše přes 3000 m2. Tento projekt mohl vzniknout díky financovaní z norských fondů prostřednictvím Státního fondu životního prostředí (SFŽP) a za finanční podpory města Broumov, obce Otovice a společností HOBRA-Školník a Coca Cola HBC.

V rámci tohoto rok trvajícího projektu se podařilo zrealizovat vytipovaná přírodě blízká opatření na území Otovic a Broumova. V Otovicích se konkrétně jednalo o vytvoření vodního biotopu za obecním úřadem, vybudování soustavy tůní v úvoze u obecní cesty směrem na Šonov a o výsadby stromořadí nedaleko hranic s Polskem. V Broumově byla doplněna alej podél areálu Hobra a započata první etapa větrolamu u cesty směrem na Rožmitál. Kromě samotných realizací bylo součástí projektu jednání s místními vlastníky pozemků vhodných pro další realizace, díky čemuž byla navázána spousta slibných partnerství pro další projekty tohoto typu,“ uvedla koordinátorka projektu Hana Colby ze Strategické rady regionu Broumovsko.

Reklama

Žadatelem projektu je Strategická rada regionu Broumovsko, o.p.s. a partnerem Krajinohled, z.s. Celkové způsobilé výdaje jsou 5 646 010 Kč, z toho 90 % tvoří dotace SFŽP. Bližší informace najdete zde: https://srrb.broumovsko.cz/projekty/voda-na-broumovsku-i

Kateřina Ostradecká

Agentura pro rozvoj Broumovska

Reklama

Podobné příspěvky

Share via
Copy link
Powered by Social Snap