Na cestu

Do kostelů se ve větším počtu vrátíme nejdřív po Dušičkách. Omezení platí i na bohoslužby

Od dnešní půlnoci se zpřísňují vládní opatření, která mají zmírnit šíření prudce nakažlivé nemoci Covid-19 a zabránit kolapsu zdravotního systému. Omezení a zákazy se dotýkají také bohoslužeb a náboženských akcí v celé České republice. Akce, kam přijde více než 6 osob, jsou od 14. října do 3. listopadu zakázány. V platnosti zůstávají výjimky pro svatby a pohřby.

Na mši svatou se proto většina věřících nedostane dřív než o dušičkovém týdnu. Vzhledem k nejistému vývoji v boji s koronavirovou nákazou to však může být ještě později. Zbývá jen doufat, že virus „nezruší“ i letošní Vánoce. Do Štědrého dne roku 2020 zbývá už jen 71 dní (aktuální počet naleznete zde).

Co vše je nyní zakázáno a co naopak povoleno?

Vláda s účinností ode dne 14. října 2020 od 00:00 hod. do dne 3. listopadu 2020 do 23:59 hod. zakazuje hromadné akce konané v počtu vyšším než 6 osob ve vnitřních prostorech staveb nebo ve vnějších prostorech, nejde-li o členy domácnosti. zákaz podle tohoto bodu se vztahuje i na bohoslužby a jiné náboženské obřady, slavnosti, taneční akce, spolkové akce, sportovní akce, přehlídky a ochutnávky.

Reklama

Zákaz podle tohoto bodu se nevztahuje na účast na svatbě, prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, pohřbu a následné oslavě, resp. smuteční hostině, konaných nejpozději následujícího dne; pro účel oslavy podle tohoto písmene se zakazuje přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb pouze v čase mezi 00:00 hod. a 06:00 hod.

Rovněž je zakázáno pobývat na veřejně přístupných místech ve skupinách, které zahrnují více než 6 osob, s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, účasti na svatbě, prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, nebo pohřbu; tyto osoby jsou povinny zachovávat při kontaktu s ostatními osobami, s výjimkou členů domácnosti, odstup nejméně 2 metry, pokud to je možné.

Kompletní přehled vládního nařízení platný od 14. 10. 2020 naleznete na internetových stránkách Vlády ČR.

Fotka od summa z Pixabay
Reklama

Podobné příspěvky

Share via
Copy link
Powered by Social Snap