Fotoevangelium

Ke komu přirovnám lidi tohoto pokolení, komu jsou podobní?

Ježíš řekl zástupům: „Ke komu přirovnám lidi tohoto pokolení, komu jsou podobní? Jsou jako děti, které sedí na tržišti a navzájem na sebe volají: `Hráli jsme vám, a vy jste netancovali, naříkali jsme, a vy jste neplakali.‘ Přišel Jan Křtitel, nejedl chléb a nepil víno, a říkáte: `Je blázen.‘ Přišel Syn člověka, jí a pije, a říkáte: `Je to žrout a pijan vína, přítel celníků a hříšníků!‘ A přece moudrost bude uznána za správnou ode všech rozumných lidí.“

Evangelium – Lk 7,31-35

Fotka od PipeVasquez Vasquez z Pixabay
Reklama

Podobné příspěvky

Share via
Copy link
Powered by Social Snap