Knihy

Kniha Miroslava Šimáčka vypráví, jak se z fary v Jizerských horách stala Křižovatka

Fara v Příchovicích měla být pro mladého kněze P. Miroslava Šimáčka trestem za jeho aktivity s mládeží v Chomutově a Litoměřicích. Psal se rok 1979, normalizace byla v plném proudu a do sametové revoluce zbývalo ještě dlouhých deset let… Zapadákov, kam se muselo putovat pěšky tři a půl kilometru z tanvaldského nádraží, však za tu dobu poznaly stovky mladých z celého Československa.

Z Příchovic se stal pojem. Místo, kde se střetávaly cesty mnoha příchozích, dostalo název „Křižovatka“. Nápad knězi vnukla zakladatelka hnutí fokoláre Chiara Lubichová. Když padla komunistická totalita a hledal se model pro práci s mládeží, stala se vesnická fara v Jizerských horách vzorem pro Centra života mládeže v celé republice. Dnes na faře v Příchovicích působí Interdiecézní centrum života mládeže Křižovatka.

Reklama

Stejně jako na počátku působení otce Mirka v Příchovicích mělo být na různých místech klíčem k jejich srdcím přijetí, pravdivost, přátelství, upřímná snaha o život podle evangelia a poctivé hledání i nacházení Boha v živém společenství.

Svůj osobní životní příběh a zrod fenoménu Příchovic a dalších center pro mládež zachytil ve svých vzpomínkách samotný svědek všech událostí kněz Miroslava Šimáček. Knihu s názvem Příchovická křižovatka vydalo na sklonku roku 2021 nakladatelství Triton. Text je doplněný řadou fotografií a zkušenostmi lidí, kteří na příchovickou faru přijížděli už v osmdesátých letech minulého století a dodnes se tam vracejí.

Publikace se tak stala dárkem k 70. životnímu jubileu duchovního (*1951), který stál u zrodu Sekce pro mládež České biskupské konference a v letech 1990-2001 byl také jejím ředitelem. V letech 2000-2010 byl P. Miroslav Šimáček v litoměřické diecézi biskupským vikářem pro pastoraci. Od roku 2002 je arciděkanem v Ústí nad Labem a okolí a 12. února 2011 se stal čestným kanovníkem Katedrální kapituly u sv. Štěpána v Litoměřicích.

Knihu Příchovická křižovatka lze koupit například v internetovém knihkupectví Kosmas.

Reklama

Podobné příspěvky

Share via
Copy link
Powered by Social Snap