Poutní místa

Listujeme v Listech svatohostýnských č. 4/2022

Zpravodaj Matice svatohostýnské – Listy svatohostýnské je od pátku 9. prosince 2022 k dispozici v bazilice Panny Marie Nanebevzaté na Svatém Hostýně i na recepci Poutního domu č. 3. Letošní 4. číslo čtvrtletníku zamířilo prostřednictvím důvěrníků především k členům spolku Matice svatohostýnská, kterých je přes 6000.

Jak pokračuje stavba nové cesty?

Co se v Listech dočtete? Čtenáře ve svých příspěvcích oslovil předseda Matice svatohostýnské MUDr. Mořic Jurečka i rektor baziliky a superior komunity jezuitů na Svatém Hostýně P. Ladislav Nosek. Člen výboru Matice svatohostýnské P. Vladimír Kelnar seznamuje čtenáře o průběhu výstavby nové cesty a točny autobusů, která bude hotova na jaře příštího roku. Od stejného autora je také článek o kapli Panny Marie La Salettské, která je součástí areálu ambitů na levé straně baziliky.

Rozhovor o benefičním koncertu

V dalších příspěvcích se dočtete o přípravě benefičního koncertu, který pomohl s financováním dopravní infrastruktury na Svatém Hostýně. S manželi Ladislavem a Barborou Denkovými hovořil šéfredaktor zpravodaje Pavel Siuda. V Listech svatohostýnských, které pro Matici svatohostýnskou již dva roky tvoří, je také jeho článek o nálezech při výkopových pracích na hostýnské louce včetně snímků starověkých, středověkých i novověkých objevů, které poskytlo Muzeum Kroměřížska.

Návštěva u důvěrnice v Prostějově

Listy svatohostýnské prostřednictvím členky redakční rady a výboru Dr. Zdeňky Jančíkové, navštívili prostějovskou důvěrnici paní Janu Rokytovou. V článku se dozvíte, čím vším žije nejen paní Rokytová, ale také farnost, kde žije a šíří nadšení pro poutní místo Svatý Hostýn. Do aktuálního vydání se vešlo také pokračování Mládežnického okénka, které tvoří Pavel Hanulík. Tentokrát představil mládež děkanátu Zlín.

Reklama

Informace o nových cenách za ubytování

Důležitou součástí Listů svatohostýnských jsou informace z jednání výboru Matice svatohostýnské, přehled nových cen za ubytování v poutních domech a praktické informace k bohoslužbám o Vánocích a na konci roku 2022. V závěru nechybí seznam zemřelých členů Matice svatohostýnské, vzpomínka na nedávno zesnulou důvěrnici z Kozlovic a informace o členek v českobudějovické diecézi.

Na titulní straně již téměř vánočního čísla najdete snímek svatohostýnského betléma a na zadní straně fotografie z různých událostí na poutním místě během letošního podzimu.

Reklama

Podobné příspěvky

Share via
Copy link
Powered by Social Snap