Kláštery

Mladý polský soubor Cracow Golden Quintet uvede na festivalu Za poklady Broumovska zřídka hranou polskou tvorbu

Díla českých i polských skladatelů představí v sobotu 13. července od 18 hodin v otovickém kostele sv. Barbory polští hudebníci z Cracow Golden Quintet. Dechový kvintet Wojciecha Kilara a zřídka uváděné dílo polsko-amerického skladatele Roberta Muczynského, zkombinují umělci se skladbami domácích autorů. V roce české hudby zazní na Broumovsku Dvořákův Americký kvartet v úpravě pro dechové kvinteto a Foersterův Dechový kvintet. Koncert se koná pod záštitou Velvyslanectví Polska a dobrovolné vstupné podpoří opravy místních kostelů.

Spolupráce s polskými umělci nesmí na festivalu Za poklady Broumovska, a na koncertě v Otovicích, který se koná téměř na hranicích s Polskem, chybět. Mladý soubor Cracow Golden Quintet reprezentuje i v názvu místo, odkud pochází, a přiváží na Broumovsko nejen polskou hudbu, která je v Čechách stále poměrně neznámá, ale i díla českých autorů.

Program koncertu:

Wojciech Kilar: Dechový kvintet

Josef Bohuslav Foerster: Dechový kvintet D dur op. 95

Robert Muczynski: Movements pro dechový kvintet op. 16 

Antonín Dvořák: Smyčcový kvartet F dur „Americký“, úprava pro dechový kvintet

Cracow Golden Quintet založený v roce 2015 si rychle vydobyl ve světě komorní hudby dobré jméno. Kromě klasického repertoáru se zaměřuje především na uvádění soudobé polské hudby, premiérovali a nahráli řadu současných polských autorů. Mladí hudebníci vystupují v tomto složení: Natalia Jarząbek – flétna, Kamil Kuc – hoboj, Tomasz Sowa – klarinet, Konrad Gołda – lesní roh a Małgorzata Wygoda – fagot.

Koncert se koná pod záštitou Velvyslanectví Polska.

Ohlédnutí za koncertem Check Accordion Trio / 6. 7. 2024

První červencový festivalový koncert zamířil z Broumovska na Teplicko a ve zcela zaplněném kostele Panny Marie Pomocné v Teplicích nad Metují – Kamenci nabídl nečekané hudební překvapení – neobvyklou souhru tří akordeonů v podání Check Accordion Trio. Mladí hudebníci Markéta Laštovičková, Marie Čejnová a Michal Karban, kteří koncertují doma i v zahraničí, s sebou přivezli klasický repertoár v novém kabátě a interpretovali díla K. Jenkinse, A. Dvořáka, Á. Piazzolly a dalších skladatelů. Fotografie Michala Sedláčka, zachycující krásnou atmosféru koncertu, najdete zde: https://www.zapoklady.cz/program/check-accordion-trio

19. ročník festivalu Za poklady Broumovska

19. ročník festivalu Za poklady Broumovska se koná pod záštitou ministra kultury Martina Baxy, kardinála Dominika Duky a hejtmana Královéhradeckého kraje Martina Červíčka. 

Festival se v roce 2024 koná za finanční podpory Ministerstva kultury ČR, Královéhradeckého kraje, Státního fondu kultury ČR a města Broumov. Generálním partnerem je společnost RSJ. Významnými partnery jsou Alukov, Hobra-Školník, Kasper, Wikov, Dobrovolný svazek obcí Broumovsko, Z-Trade a Svíčky.cz. Partnery festivalu jsou královéhradecká diecéze a místní farnosti, Benediktinské opatství sv. Václava v Broumově, Agentura pro rozvoj Broumovska, Region Broumovsko, velvyslanectví Polska, a místní živnostníci a podnikatelé, kteří přebírají patronát nad koncerty ve svých obcích.

Mediálními partnery 19. ročníku festivalu jsou Český rozhlas Hradec Králové, Classic Praha, KlasikaPlus.cz, Opera+, časopis Harmonie, Naše Broumovsko, PROPAMÁTKY, scéna.cz, Katolický týdeník a Místní kultura.

Reklama

Festival Za poklady Broumovska je hudební festival s jedinečnou atmosférou. Každé léto otevírá brány unikátní skupiny broumov­ských kostelů, které rozeznívá podvečerními koncerty renomovaných umělců z České republiky i ze zahraničí. Genius loci broumovského regionu, benediktinská his­torie a architektura zasazená do nádherné krajiny, to vše ve spojení s klasickou hudbou vytváří jedinečnou atmosféru festivalu, který se prostřednictvím špičkové hudby dostává do srdcí hudbymilovných posluchačů. Festival udržuje dlouhodobé cíle v podobě podpory mladé nastupující generace umělců, upozorňování na kritický stav kostelů a popularizace klasické hudby ve všech jejích podobách široké veřejnosti. Vstupné na vybrané koncerty je dobrovolné a přispívá k péči na záchranu kostelů broumovské skupiny.

Kateřina Ostradecká
Za poklady Broumovska
Agentura pro rozvoj Broumovska

Foto: Cracow Golden Quintet

Reklama

Podobné příspěvky

Share via
Copy link
Powered by Social Snap