Na cestu

Můžeme putovat v době nouzového stavu? Ano. Opatření myslí i na poutníky

Není pouť jako pouť. Vládní nařízení v čase koronaviru nepovolují poutě ve smyslu kolotočů ani hromadné náboženské slavnosti na poutních místech. Individuální putování však současná pravidla povolují. Tento způsob spirituality má ve vládních nařízeních dokonce svou vlastní položku „Poutě“.

Pouť jako životní situace

V tabulce opatření najdeme poutě v kolonce „životní situace“ ve stejné skupině jako jsou popsána pravidla pro bohoslužby a náboženská shromáždění, křtiny, svatby, pohřby, zpověď nebo individuální duchovní službu. Pro poutníky platí totiž stejná pravidla jako pro ty, kdo řeší jinou životní situaci – návštěvu svatostánků.

„Konání hromadných poutí je nyní zakázáno. Individuální poutě jsou dovoleny stejně, jako návštěva svatostánků,“ uvádí vládní portál. Vydat se na pouť je tedy možné. Cílem takové aktivity je návštěva nějakého kostela nebo modlitebny. „Individuální návštěvy kostelů za účelem osobní modlitby a individuální duchovní služby jsou možné,“ dodávají pravidla aktuálně platná až do 22. ledna 2021.

Putování na posvátná místa a do přírody

Pro pouť stejně jako návštěvu bohoslužby platí také výjimka z omezení volného pohybu v čase od 5.00 do 20.59 hodin. Podle pravidla IV. lze putovat na shromáždění pořádané církví nebo náboženskou společností. Pěší putování lze spojit také s výjimkou, která je vyhrazena těm, kdo se vydávají na cestu za účelem pobytu v přírodě.

Reklama

Při dosažení cíle pouti – poutního místa nebo jiného kostela či modlitebny, kde probíhá bohoslužba, se rovněž pro poutníka aktivují pravidla aktuálně platného stupně protiepidemiologického systému PES. Pro 5. stupeň platí omezení účasti na 10 % míst k sezení, rozestupy 2 metry a desinfekce rukou. V prostorách kostela nebo jiného náboženského objektu je povinnost nosit roušku.

Rodina společně, poutníci po dvou

Pro poutníky, kteří nejsou ze společné domácnosti, platí ještě nařízení o počtu osob, které mohou společně pobývat na veřejně přístupných místech. Nařízení povoluje nejvýše 2 osoby. Na pouť tak nyní mohou vyrazit spolu jen dva poutníci. Při vzpomínce na rozeslání učedníků, které Ježíš vyslal do měst právě po dvou, je toto číslo vzhledem k náročnosti doby, docela symbolické. „Potom určil Pán ještě sedmdesát jiných a poslal je před sebou po dvou do každého města i místa, kam měl sám jít.“ (Lk 10, 1)

Sháníte vybavení na putování? Stan, boty nebo oblečení? Vše najdete na Hanibal.cz, na Procamping.cz nebo na Armyshop.cz

Reklama

Podobné příspěvky

Share via
Copy link
Powered by Social Snap