Na cestu

Tříkrálové požehnání K+M+B + 2021 lze stáhnout z internetu. Samolepky jako příloha Katolického týdeníku

Tříkrálová sbírka 2021 běží na internetu a kde to je možné, také umístěním pokladniček v prodejnách potravin, lékárnách nebo v kostelích. Většina dárců však má možnost přispět jen prostřednictvím online pokladničky. Virtuální koledníci na videu potěší, na vaše dveře však jejich ruce s křídou nedostáhnou. Ale ani tak o letošní požehnání nemusíte přijít.

Pokud máte doma tříkrálovou křídu z minulých let nebo i z letošní slavnosti Zjevení Páně, můžete si nápis K+M+B + 2021 nadepsat sami. Pro ty kdo křídu nemají, nabízí Charita speciální samolepky ke stažení z internetu. Samolepky jsou také součástí aktuálního vydání Katolického týdeníku č. 2/2021.

Nadepisovat nad dveře tři písmena s letopočtem je zvykem ve střední Evropě a vyjadřuje požehnání domů. V Česku koledníci vchody domů označují křídou nápisem K+M+B+. Nejsou to počáteční písmena jmen „Třech králů“: Kašpar, Melichar a Baltazar, jak se lidově traduje, nýbrž zkratka latinského „Christus mansionem benedicat: Kristus požehnej tomuto domu“.

Reklama

Právě tento nápis je ve formě obrázku možné stáhnout přímo ze stránek sbírky v sekci „poděkování“, vytisknout na samolepku a nalepit na dveře. Charita ke stažení nabídla také tradiční kalendářích, kterým každoročně koledníci odměňují štědré dárce. Děti nosí s sebou také balené cukry, ale na ty si budeme muset počkat na příští rok.

Samolepka s nápisem na dveře K+M+B 2023

Kalendářík Tříkrálové sbírky 2023

Reklama

Podobné příspěvky

Share via
Copy link
Powered by Social Snap