Na cestu

Od 27. prosince 2020 do 10. ledna 2021 lze obsadit jen 10 % kostelních lavic

Ihned po vánočních svátcích přechází od 27. prosince 2020 Česká republika na 5. stupeň protiepidemického systému PES. Ten zpřísňuje také počty účastníků na bohoslužbách. Až do 10. ledna 2021, kdy bude tento nejvyšší stupeň opatření platit, mohou při mši svaté a jiných typech bohoslužeb v kostelních lavicích obsadit věřící jen 10 % kapacity míst k sezení.

Církve a náboženské společnosti se nyní musí řídit opatřením tohoto znění:

Reklama

Shromáždění pořádaného církví nebo náboženskou společností v kostele nebo v jiné místnosti určené pro náboženské obřady se nesmí účastnit více účastníků, než odpovídá obsazenosti nejvýše 10 % míst k sezení, přičemž účastníci, s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času sedí na sedadlech, dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel, před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje a v rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu s výjimkou, kdy zpěváci nebo sbor jsou oddělení od ostatních účastníků shromáždění tak, aby bylo zabráněno šíření kapének.

Celý text opatření Vlády ČR č. 1375

Fotka od S. Hermann & F. Richter z Pixabay

Reklama

Podobné příspěvky

Share via
Copy link
Powered by Social Snap