Fotoevangelium

„Pojďte ke mně, všichni, kdo jste obtíženi, a já vás občerstvím“

Ježíš se ujal slova a řekl: „Pojďte ke mně, všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem, a naleznete pro své duše odpočinek. Vždyť mé jho netlačí a mé břemeno netíží.“

Evangelium – Mt 11,28-30

Fotka od congerdesign z Pixabay
Reklama

Podobné příspěvky

Share via
Copy link
Powered by Social Snap