Knihy

Polská pošta vydala známku k 100. výročí narození papeže Jana Pavla II.

Polsko si v pátek 16. října připomíná tzv. Papežský den, tedy výročí, kdy na svatopetrský stolec usedl kardinál Karol Wojtyla a stal se papežem Janem Pavlem II. Od té chvíle uplynulo 42 let. V letošním roce si však rodná země připomíná 100. výročí narození dnes již sv. Jana Pavla II. Kulaté jubileum bude od dnešního dne připomínat známka s nominální hodnotou 5 Zł. Vydání známky je společnou filatelistickou iniciativou Polska a Vatikánu.

Autorka návrhu Agnieszka Sobczyńska prezentuje na známce obraz svatého Jana Pavla II. se svatozáří. Aureolu tvoří ozdobný prvek z výšivky, kterou vytvořila sestra Lucie dos Santos. Tato portugalská řeholnice byla jako dítě svědkem mariánských zjevení ve Fatimě v roce 1917 společně s dalšími dvěma dětskými vizionáři.

V levém dolním rohu přítisku známky je do svatopetrských klíčů z papežského erbu umístěna číslovka 100. Poštovní známka je k dispozici ve třech grafických verzích a střídavě představuje na černobílých fotografiích: Karola Wojtyłu s matkou; polského primase kardinála Stefana Wyszyńského s kardinálem Karolem Wojtyłou a samotného papeže Jana Pavla II. na Svatopetrském náměstí v Římě.

Reklama

V den narození Karola Wojtyły 18. 5. 2020 vydala známku Slovenská pošta

V tomto roce je to již druhá poštovní známka, která připomíná 100. výročí narození papeže Jana Pavla II. V květnu tohoto roku se do oběhu dostala známka vydaná Slovenskou poštou, která na emisi spolupracovala s Polskou poštou. Kresba na známce ztvárňuje papeže Jana Pavla II. na pozadí jeho rodného domu ve Vadovicích. Na přítisku této známky je formou kresby ztvárněný papež společně se slovenským kardinálem Janem Chryzostomem Korcem během pouti Jana Pavla II. na Slovensku v roce 1995. Autorem slovenské známky je Maciej Jędrysik. Vyšla v nákladu 180 tisíc kusů 18. 5. 2020.

Více o nové známce na webu Polské pošty.

Více o výroční známce z emise Slovenské pošty.  

Reklama

Podobné příspěvky

Share via
Copy link
Powered by Social Snap