Poutní místa

Poutní slavnost ve Skokách u Mariánských Lázní v pátek 31. května bude „Poutí vděčnosti“

Poslední květnový den je v liturgickém kalendáři slavnost Navštívení Panny Marie. Poutní kostel ve Skokách u Mariánských Lázní je zasvěcen právě tomuto mariánskému svátku a proto zde bude v pátek 31. května poutní slavnost. Duchovní z premonstrátského tepelského kláštera P. Vladimír Slámečka k této pouti doplnil podtitul „Pouť vděčnosti”.

„Vydejme se s Matkou Boží Pannou Marií do Skoků po Alžbětině vzoru vyzpívat Bohu svoje osobní Magnificat jako poděkování za vše dobré, čeho se nám nejen pod klenbami skokovské baziliky z Božích rukou dostalo. Poděkujme za  všechna dobrodiní, která nám Pán rozděluje skrze ruce své Matky a potom skrze ruce našich bratří a sester, se kterými putujeme tímto životem vstříc nebi,“ zve k účasti na poutní slavnosti kněz, který bude na poutním místě sloužit od 18.00 hodin mši svatou.

Po bohoslužbě bude následovat obvyklé milé a neformální setkání poutníků, o které se postarají členové spolku Pod střechou, které se snaží zchátralému poutnímu areálu vdechnout nový život a kostel opravit.

Reklama

Podobné příspěvky

Share via
Copy link
Powered by Social Snap