Kláštery

Poznejte Nový Jičín v době, když v něm vládli jezuité. Navštivte virtuální výstavu Černé roucho

Téměř 150 let spravovali novojičínské panství jezuité. Do města přišli krátce po porážce českých stavů na Bílé Hoře v roce 1624 a setrvali v něm až do zrušení řádu papežem Klimentem XIV. v roce 1773. Období rekatolizace město proměnilo po stránce víry, kultury i architektury. Po odchodu jezuitů zůstala ve městě a jeho okolí řada barokních staveb. Na místní faře se dochovaly cenné spisy, obrazy a liturgické předměty. Nejen z těchto archiválií sestavilo Muzeum Novojičínska výstavu s názvem „Černé roucho“. Od podzimu na ni kvůli pandemii nikdo nesmí. Muzeum nyní celou expozici převedlo do virtuálního světa. Na výstavu teď může každý a odkudkoliv. Pečlivou prohlídkou lze strávit celé hodiny. Zavírací doba neexistuje.

Reklama

„Smyslem výstavy Černé roucho je seznámit laickou i odbornou veřejnost s jednotlivými formami náboženské kultury v Novém Jičíně v 17. a 18. století na pozadí vzájemných interakcí mezi městem a jezuitskou kolejí v Olomouci. Výstava je rozdělena do čtyř tematických okruhů, které reflektují základní podoby pobělohorské náboženské kultury a sledují možnosti jejich adaptace v prostředí poddanského města. V zorném úhlu stojí členové olomoucké jezuitské koleje, kteří jako majitelé panství nejen spravovali hospodářské záležitosti, ale měli jako duchovní a zástupci dynamického řeholního společenství nemalý vliv na každodenní náboženský život místních obyvatel,“ popisují výstavu její kurátoři.

Do Nového Jičína se na výstavu Černé roucho dostanete tudy.

Foto: Muzeum Novojičínska

Reklama

Podobné příspěvky

Share via
Copy link
Powered by Social Snap