Kláštery

Premonstráti zahájili jubilejní rok oslav 900 let od založení kláštera v Prémontré

Premonstráti oslaví příští rok 900 let od založení prvního kláštera sv. Norbertem ve francouzském údolí Prémontré. Stalo se tak na Vánoce v roce 1121. Významné výročí oslaví řeholníci jubilejním rokem, který zahájili v sobotu 28. listopadu nešporami z 1. neděle adventní přímo u ostatků zakladatele řádu ve strahovském klášteře. Do Prahy byly převezeny v 17. století. V klášterní bazilice celebroval v neděli 29. listopadu mši svatou papežský nuncius Mons. Charles Balvo. Ten také při zahájení oslav přečetl dekret apoštolské penitenciárie, který z rozhodnutí papeže Františka umožňuje získat plnomocné odpustky během celého jubilejního roku.

Plnomocné odpustky pro poutníky až do ledna 2022

Termín je vymezen od 1. neděle adventní (29. listopadu 2020) až do svátku Křtu Páně (9. ledna 2022). Odpustky mohou získat poutníci, kteří osobně navštíví jubilejní kostely nebo oratoře řádu. Mezi vybraná místa patří klášterní kostely a jiná místa, kde premonstráti působí.

V České republice řád založený sv. Norbertem působí na Strahově, v Želivi, v Teplé a Nové Říši. Sestry premonstrátky mají klášter v Doksanech. Odpustky lze získat také na poutních místech, kde premonstráti působí. Je to například Svatý Kopeček u Olomouc a poutní místo Křtiny na jižní Moravě. Na Slovensku je premonstrátské opatství v Jasově.

Kláštery v Rakousku, Německu a Francii

Tři premonstrátské kláštery jsou v Rakousku a to Stift Geras nedaleko Znojma, Stift Wilten u Innsbrucku a Stift Schägl, který rovněž sídlí nedaleko českých hranic na dohled od vodní nádrže Lipno v Horních Rakousích.

V Německu mají premonstráti pět klášterů. Duisburg-Hamborn, Windberg, Roggenburg, Speinshart a Magdeburg. Ve Francii – zemi, kde mají premonstráti své zakladatelské kořeny, jsou tři kláštery. Následovníci sv. Norberta působí v Mondaye, Conques a Frigolet.

Z prvního kláštera v Prémontré je kulturní centrum

Po 900 letech již první klášter v Prémontré neexistuje. Zanikl během Velké francouzské revoluce. Posledním opatem byl L’Ecuy zvolený v roce 1781. Během revolučního boje proti církví bylo opatství a jeho majetky zkonfiskovány a prodány jistému Cagonovi, který zbořil několik budov a materiál prodal. Klášter poté vystřídal několik vlastníků. Nakonec se majetky dostaly k departmentu Aisne, který z kláštera udělal azylový dům.

Hlavní budovy původního kláštera se přece jen zachovaly. Dnes jsou památkově chráněny a dnes toto místo slouží jako kulturní centrum. Od roku 1964 je spravováno sdružením, které si stanovilo za úkol uchovat dědictví tohoto místa, šířit jeho historii a podporovat kulturní setkání. Do kláštera v Prémontré se můžete podívat zde.

Komunity žijí podle sv. Norberta po celém světě

Premonstrátské komunity působí v řadě dalších zemí po celém světě. V každém z těchto klášterů si budou po celý rok připomínat 900 let od založení prvního kláštera sv. Norbertem.

V Evropě mají premonstráti kláštery také v Holandsku, Belgii, Anglii a v Maďarsku. Premonstrátské komunity působí v řadě dalších zemí po celém světě. Mnichy v bílém hábitu můžete proto potkat také v USA, Kanadě, Brazílii, Indii nebo Austrálii.

Přehled všech premonstrátských klášterů najdete na stránce vytvořené k jubilejnímu roku.

V každém z nich si budou po celý rok připomínat 900 let od založení prvního kláštera sv. Norbertem a všude bude možné také získat plnomocné odpustky. Pravidla pro jejich získání podrobně popisuje dokument apoštolské penitenciárie.

Program jubilejního roku v České republice a na Slovensku je k dispozici na webu https://premonstrati2021.cz/.

Dokument apoštolské penitenciárie k jubileu 900 let premonstrátského řádu

Apoštolská penitenciárie na pokyn našeho Svatého otce papeže Františka premonstrátským řeholním kanovníkům a jiným věrným křesťanům proniknutým pravou kajícností a vedeným duchem lásky ráda poskytuje možnost, aby za obvyklých podmínek (svátostná zpověď, přijetí eucharistie a modlitba na úmysl Svatého otce) získali plnomocné odpustky jako v jubilejním roce, jestliže jako poutníci navštíví jubilejní kostely nebo oratoře a budou tam účastni řádně konaných posvátných obřadů nebo se alespoň po vhodný čas budou věnovat pokorné modlitbě za obrácení hříšníků, získání kněžských a řeholních povolání a ochranu institutu lidské rodiny a zakončí tyto prosby modlitbou Páně, Vyznáním víry a vzýváním blahoslavené Panny Marie a svatého Norberta.

Členové premonstrátského řádu, kterým nemoc nebo jiná vážná příčina nedovolí zúčastnit se oslav, budou moci získat plnomocné odpustky, jestliže se rozhodnou mít v ošklivosti každý hřích, budou mít úmysl splnit, jakmile to bude možné, tři obvyklé podmínky, touhou srdce vykonají duchovní návštěvu, skrze Marii obětují své nemoci nebo nepohodlí milosrdnému Bohu a připojí modlitby uvedené výše.

Aby se pak přístup k získání božské milosti, otevíraný klíči svěřenými Církvi, stal s ohledem na pastýřskou lásku snazším, tato penitenciárie usilovně žádá, aby se premonstrátští řeholní kanovníci velkoryse dávali k dispozici pro slavení svátosti smíření a nemocným často posluhovali svatým přijímáním.

Toto rozhodnutí platí po celou dobu trvání jubilea. Ruší se všechny překážky, které by s tímto rozhodnutím byly v rozporu.

Mauro kardinál Piacenza, vrchní penitenciář

Reklama

Krysztof Nykiel, regent

Text dokumentu: www.cirkev.cz

Foto: Klášter v Prémontré na konci 18. století. Zdroj: Wikipedia.org

Reklama

Podobné příspěvky

Share via
Copy link
Powered by Social Snap