Na cestu Poutní místa Poutní stezky

Putování povoleno! Dvacet poutníků může od 12. dubna společně vyrazit i mimo okres

Pokud plánujete jarní putování a není vás více než 20, můžete po 12. dubnu směle vyrazit i za hranice svého okresu. Zákaz hromadných poutí se od tohoto dne ruší stejně jako omezení volného pohybu mezi okresy. Vládní opatření však regulují počty poutníků na dvě desítky.

„Od 12. dubna se ruší omezení cestování mezi okresy. Hromadné poutě se budou moci konat za účasti nejvýše 20 osob a při dodržení hygienických opatření,“ uvádí informační portál Vlády ČR, který se snaží občanům nabídnout odpověď na různé životní situace. V kapitole „Církve a náboženství“ má poutnictví svou vlastní podkapitolu na úrovni s pohřby, svatbami, křtinami, návštěvou svatostánků a individuální duchovní službou a zpovědí.

Ke dni zrušení zákazu volného pohybu mezi okresy se ruší také zákaz nočního vycházení. Putovat nebo cestovat tak bude možné po celé České republice bez ohledu na denní či noční hodinu. Nocovat v některém z ubytovacích zařízení nadále nebude možné. K přespání však již nebude zakázáno stanování, které nedovoloval zákaz nočního vycházení.

Pokoj tobě i s podáním ruky

Od pondělí 12. dubna dochází ke kosmetické změně také při bohoslužbách. Končí zákaz podávání ruky při pozdravení pokoje. Nyní se do liturgie tento úkon může vrátit. Vzhledem k tomu, že po pozdravení pokoje, následuje svaté přijímání, bude prozíravé osobně zvážit další „neoliturgický“ úkon – desinfekci rukou. Eucharistie se totiž v době pandemie doporučuje přijímat od kněze právě na ruku.

Na mši svatou nebo jiný typ bohoslužby se můžete od nabytí účinnosti změn i mimo okres svého bydliště nebo pobytu. Ostatní pravidla však zůstávají beze změn. Týká se to zejména počtu účastníků bohoslužeb. Pro kostely stále platí pravidlo obsazenosti 10 % míst k sezení, povinnost nosit respirátor (chirurgickou roušku) a dodržování dvoumetrových rozestupů.  Není dovolen ani společný zpěv.

Reklama

Aktualizovaná opatření v době pandemie nemoci Covid-19 na https://covid.gov.cz/

Foto od guillermo gavilla z Pixabay

Sháníte vybavení na letošní putování? Stan, boty nebo oblečení? Vše najdete na Hanibal.cz, na Procamping.cz nebo na Armyshop.cz

Reklama

Podobné příspěvky

Share via
Copy link
Powered by Social Snap