Knihy

Svatojakubská cesta. Průvodce pro poutníky do Compostely z 12. století

Do Santiaga de Compostela se i přes všechna cestovatelská omezení vydaly v letošním roce již tisíce poutníků. Jak se k hrobu svatého Jakuba staršího putovalo ve 12. století, popisuje kniha vydaná v nakladatelství Argo. Latinsky psaný průvodce pro poutníky do Santiaga de Compostela bývá po právu označován za nejstaršího průvodce do jednoho z nejvýznamnějších poutních míst křesťanské Evropy.

Jeho anonymní autor promlouvá živým jazykem k dnešnímu čtenáři a prostřednictvím barvitého líčení jednotlivých úseků náročné pouti dává nahlédnout do mentalit obyvatel a poskytuje kulturně historické informace. Text rozdělený do jedenácti nestejně dlouhých kapitol popisuje mj. hlavní poutní cesty z Francie a zmiňuje jejich délku i náročnost.

Poutníkům se dostane rovněž rady, kde najít nejdůležitější poutnické hospitály, z jakých řek lze pít, které ryby jsou jedlé, kde na cestě hrozí nebezpečí od místních obyvatel atp. Vedle těchto praktických informací upozorňuje spis na nejdůležitější poutní místa a kostely (kupř. sv. Martina v Toursu, sv. Jiljí v Aint-Gilles du Gard, sv. Foy v Conques, sv. Leonarda v Saint-Léonard-de-Noblat, sv. Saturnina v Toulouse či sv. Marie Magdaleny ve Vézelay), jejichž návštěvu by poutník neměl vynechat.

Reklama

V poslední kapitole se pak velmi detailně popisuje cíl putování, kostel zasvěcený apoštolu Jakubovi Většímu v Compostele s relikviemi světce. Zápis textu se nachází v rukopisu zvaném Codex Calixtinus, sestaveném do dnešní podoby zřejmě mezi léty 1139–1173, jenž obsahuje rovněž další spisy, které se pojí ke svatému Jakubovi a Santiagu de Compostela.

Vydání knih podpořilo hlavní město Praha.

Knihu Průvodce pro poutníky do Compostely z 12. století mají v knihkupectví KOSMAS.

Reklama

Podobné příspěvky

Share via
Copy link
Powered by Social Snap