Příběhy

Svou životní pouť završil P. Benno Beneš, SDB. Pro dnešní salesiány byl legendou

Výjimečný životní příběh završil v úterý 1. prosince 2020 ve věku 82 let P. Benno Beneš, SDB. Zemřel v domě pro seniory u sester boromejek v pražských Řepích, kde pobýval poslední rok. Až do své smrti byl však členem salesiánské komunity v Teplicích. Pocházel z Oseku u Duchcova. Knězem a řeholníkem se stal tajně v 60. letech 20. století. Stál u obnovy salesiánského díla po znovunabyté svobodě v roce 1989. Pro své mladší spolubratry byl žijící legendou, měl o čem vyprávět. Jeho příběh je zaznamenán organizací Post Bellum v Paměti národa.  

„Žil i umíral pro kongregaci,“ vzpomínají salesiáni

„Odchází protagonista celé generace salesiánů, kteří provedli salesiánskou kongregaci přes čtyřicetiletou poušť. Podkrušnohorský rodák, po mamince bilingvní, osecký a teplický patriot, velký kazatel a zpěvák, podporovatel umění. Uměl jódlovat, při pozdravu krásně halekal, že se to rozléhalo celým domem. Salesián tělem i duší, žil i umíral pro kongregaci, do posledních dní sledoval tisk, často volal a reagoval na naše salesiánské mediální aktivity,“ těmito slovy reagují salesiáni na odchod otce Benna, který byl v 90. letech jejich provinciálem.

Rodák z Oseku u Duchcova, který se stal tajným knězem

P. Benno Beneš se narodil se v roce 1938 v Oseku u Duchcova těsně před začátkem 2. světové války. Většina jeho spolužáků byli sudetští Němci. On sám byl po matce bilingvní. Po válce byl svědkem odsunu nejen svým vrstevníků a části rodiny, ale i kněží cisterciáckého řádu z oseckého kláštera. Jeho rodina v kraji zůstala a byla svědkem osídlování pohraničí i příchodu salesiánů na sever Čech. Ti měli na další životní osudy Benna Beneše největší vliv. Chtěl být jako oni i poté, co byly řádu během akce K zrušeny. Řeholníkem a salesiánským knězem se mohl stát jen tajně v rámci struktur podzemní církve. A to se mu podařilo, když v roce 1967 stal salesiánem. Teologická studia i kněžské svěcení proběhlo v utajení. Jako duchovní až do roku 1989 působil tajně při svém civilním zaměstnání.

Požehnaných 10 let v čele salesiánské provincie

V roce 1990 stál u znovuobnovení salesiánského díla v České republice a na 10 let se stal i provinciálem salesiánů Dona Boska. Podílel se na založení nakladatelství Portál, vyšší odborné školy Jabok i misiích českých salesiánů v Bulharsku. Jeho nástupce v čele salesiánské provincie je poslal do rodného kraje. Kromě pastorační práce v Teplicích se podílel i na procesu opětovného sbližování Čechů a Němců. Do teplické komunity salesiánů patřil až do své smrti, přestože poslední rok žil v domě pro seniory u sester boromejek v Praze-Řepích.

Vzpomínky jsou archivu Paměť národa organizace Post Bellum

Životní příběh salesiána P. Benno Beneše, SDB, který byl svědkem zlomových událostí českých dějin, neunikl ani neziskové organizaci Post Bellum. Pro paměť národa s ním připravili několik rozhovorů a videí, které jsou trvalou připomínkou dějin 20. století. Všechna jsou k dispozici na webu organizace, která mapuje osudy lidí, kteří navzdory totalitárním režimům dokázali prožít výjimečné osobní příběhy. Vzpomínky P. Benna Beneše, SDB najdete zde.

Rozloučení bude 8. prosince na salesiánský svátek v Praze-Kobylisích

Se zemřelým salesiánem se jeho spolubratři rozloučí v úterý 8. prosince o slavnosti Neposkvrněného početí Panny Marie. Obřad z kostela sv. Terezie z Lisieux v Praze-Kobylisích bude od 13.00 hodin živě přenášet divákům televize Noe. Pohřben bude do salesiánského hrobu na hřbitově v Praze-Ďáblicích. Zádušní mše svatá v Teplicích bude sloužena dne 10. prosince 2020 v 17.00 hod. Mše bude přenášena na Facebooku farnosti Teplice. Účast na bohoslužbách je omezena. Salesiáni prosí ty, kdo se nemohou osobně zúčastnit o vzpomínku a modlitbu. Smuteční hosté mají na přání zemřelého místo květinových darů přispět na salesiánské misie.

Podobný životopis P. Benna Beneše, SDB v Paměti národa.

Reklama

Parte ke stažení zde.

Nekrolog na stránkách salesiánů.

Foto: www.sdb.cz

Reklama

Podobné příspěvky

Share via
Copy link
Powered by Social Snap