Poutní místa

Videopohlednice z francouzských Lurd – místa mariánského zjevení a uzdravení nemocných

Lurdy si v neděli 11. února připomenou 166 let od prvního mariánského zjevení tehdy čtrnáctileté dívce Bernadettě Soubirous. Místo opakovaného zjevení Panny Marie se stalo jedním z nejnavštěvovanějších křesťanských poutních míst na světě. Miliony poutníků sem každoročně putují, aby na místě zázraků našli duchovní uzdravení a posilu. Během rozvoje poutního místa v 2. polovině 19. století byla postavena poutní bazilika zasvěcená Neposkvrněnému početí.

Reklama

Stavba z let 1883 až 1889 se stala symbolem poutního místa společně s jeskyní zjevení a pramenem léčivé vody. Řada poutníků nalezla právě po návštěvě poutního místa a koupeli ve vodě z tohoto pramene nejen uzdravení své duše, ale také těla.

Lurdy se jako místo, kam s touhou po uzdravení mířily a míří davy nemocných, staly podnětem ke stanovení Světového dne nemocných. Stal se jím 11. únor – výroční den prvního zjevení Matky Boží malé Bernadettě. Tento den byl zaveden v roce 1992 papežem Janem Pavlem II. jako den modliteb a duchovní podpory pro nemocné, trpící a jejich pečovatele. Světový den nemocných je příležitostí k povzbuzení a uznání péče o nemocné ve společnosti a k vyjádření solidarity s těmi, kdo trpí.

Videopohlednici z Lurd natočila organizátorka poutních zájezdů Veronika Čepelková a vedoucí Diecézního centra pro seniory v Královehradecké diecézi. S jejím laskavým svolením rádi zveřejňujeme odkaz na záběry z tohoto mariánského poutního místa.

Reklama

Podobné příspěvky

Share via
Copy link
Powered by Social Snap