Kláštery

Vlastníci otevřených památek založili asociaci ANOPA. Má hájit jejich zájmy nejen v těžkých časech

Arcibiskupský zámek v Kroměříži se stal opět místem podpisu důležitého dokumentu. Zástupci nestátních a přitom však veřejnosti přístupných památek zde v úterý 26. ledna podepsali zakládací listinu nové asociace. Jejím cílem bude hájit ekonomické, právní a společenské postavení majitelů těchto nemovitostí.

Asociace nestátních otevřených památek (ANOPA) bude sdružovat majitele hradů, zámků, technických památek, muzeí nebo zahrad, které jsou ve vlastnictví měst a obcí, neziskových organizací, církevních subjektů i soukromých majitelů. K podpisu zakládací deklarace došlo symbolicky ve Sněmovním sále Arcibiskupského zámku v Kroměříži.

Ke vzniku sdružení je přivedla krize způsobená nákazou koronaviru a opatřeními, které tyto vlastníky postihují víc než mnohé další. Jejich hlas však dosud nebylo téměř slyšet. Nová iniciativa to má změnit. Asociace ANOPA zastupuje nestátní památkové turistické cíle, které jsou otevřené návštěvníkům a tuto veřejnou službu zpřístupnění národního kulturního dědictví hradí převážně z nestátních zdrojů. Přitom jde o zákonem chráněné památky, které jsou existenčně závislé na příjmech z cestovního ruchu. Ve svých regionech představují klíčové turistické cíle, přesto z pohledu státní podpory zůstávají zcela opomíjeny.

„Společně můžeme lépe reagovat na krizi,“ řekl biskup Nuzík

„Mám velkou radost, že zpřístupněné památkové objekty budou mít konečně svoji samostatnou asociaci. Vždy jsme intuitivně cítili, že je třeba mít širokou platformu pro společnou propagaci a prosazování společných zájmů,“ uvedla majitelka zámku Loučeň Kateřina Šrámková. „Věřím, že tuto radost sdílí také další provozovatelé památek a že se k nám přihlásí jako členové, abychom se všichni mohli potkat na prvním řádném sněmu, který plánujeme již na duben,“ dodala Šrámková.

Mezi signatáři nové asociace nechybělo olomoucké arcibiskupství, které je vlastníkem kroměřížského zámku a dalších památek ve městě. Při podpisu církev zastupoval pomocný biskup a generální vikář arcidiecéze Josef Nuzík.

„Při dosavadním hospodaření už jsme poznali, jak velikou pomocí byl například vstup do Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR. Společně se nám tak podařilo lépe reagovat na krizi, kterou v minulých letech pro lesy znamenalo sucho a kůrovec. Současná epidemie představuje podobnou pohromu pro nestátní vlastníky památek, a proto je dobré spojit síly, aby náš hlas byl ve společnosti a před státními úřady lépe slyšet,“ řekl biskup Nuzík.

Olomouckého arcibiskupství před čtyřmi lety převzalo od státu Arcibiskupský zámek a Podzámeckou zahradu v Kroměříži. Loni v únoru začalo objekty samostatně spravovat prostřednictvím zapsaného ústavu Správa Arcibiskupského zámku a zahrad. „Pole působnosti pro církev se s majetkovým narovnáním rozšiřují a my jsme rádi, že v těchto nových sférách můžeme čerpat ze zkušeností těch, kdo už se v nich pohybují delší dobu,“ dodal biskup Nuzík.

Potřeba vzniku podobného sdružení vyvstala o to naléhavěji v době, kdy do životů a provozu zmíněných památkových objektů zasáhla epidemie Covid-19. „Stávající krize cestovního ruchu přímo ohrožuje naši existenci, přitom ale není nikdo, kdo by srozumitelně hájil naši roli ve společnosti, její oprávněnost a nezbytnost, a kdo by dokázal zviditelnit naše existenční potřeby,“ říká Martin Krčma, výkonný ředitel Správy Arcibiskupského zámku a zahrad.

Reklama

U podpisu byli zástupci Staré Boleslavi, zámku Karlova Koruna i hradu Kost

Slavnostního podpisu v Kroměříži se vedle jmenovaných zúčastnil také starosta města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Vlastimil Picek, rodinný správce zámku Karlova Koruna a hradu Kost Francesco Kinský dal Borgo, ředitel hradu Svojanov a vlastník zámku Poláky Miloš Dempír a také Petr Lukas – zakladatel projektu Objevuj památky.

„Od začátku se snažíme sdružovat a mediálně podporovat výhradně nestátní kulturní a technické památky, abychom tak postupně dopomohli k nastavení mediální rovnováhy v dosud ne zcela přiměřené a převažující prezentaci nejpopulárnějších státních památek. Za tři roky se k naší snaze připojilo více než sto památek soukromých, obecních, městských, krajských i církevních, a další se hlásí. Vznik Asociace nestátních otevřených památek v součinnosti s ‚Objevuj památky‘ vnímám jako přirozenou etapu rozvoje našeho projektu, přičemž rozšíření o nové formy spolupráce jistě napomohou k dalšímu růstu stávající marketingové platformy,“ zmínil Petr Lukas.

Zdroj: Arcibiskupství olomoucké www.ado.cz

Reklama

Podobné příspěvky

Share via
Copy link
Powered by Social Snap