Fotoevangelium

Vy jste sůl země. Jestliže však sůl ztratí chuť, čím bude osolena?

Ježíš řekl svým učedníkům: „Vy jste sůl země. Jestliže však sůl ztratí chuť, čím bude osolena? K ničemu se už nehodí, než aby se vyhodila ven a lidé po ní šlapali. Vy jste světlo světa. Nemůže se skrýt město položené na hoře. A když se svítilna rozsvítí, nestaví se pod nádobu, ale na podstavec, takže svítí všem v domě. Tak ať vaše světlo svítí lidem, aby viděli vaše dobré skutky a velebili vašeho Otce v nebesích.“

Evangelium – Mt 5,13-16

Fotka od Quang Nguyen vinh z Pixabay

Reklama

Podobné příspěvky

Share via
Copy link
Powered by Social Snap