Příběhy

Zemřel salesián P. Václav Hurník, SDB. Dva roky po svém mladším bratrovi Janovi (aktualizováno)

Druhý z bratrů Hurníkových, kteří se s vervou sobě vlastní pustili v roce 1990 do obnovy salesiánského díla v Ostravě, je po smrti. V sobotu 26. prosince zemřel v Městské nemocnici v Ostravě ve věku 75 let P. Václav Hurník, SDB. Hospitalizován zde byl s nemocí Covid-19, která u něj vyvolala oboustranný zápal plic. Zpráva o jeho hospitalizaci a následném skonu se začala šířit mezi těmi, kdo s otcem Václavem nejvíc prožili – salesiánskými spolupracovníky a přáteli.

„Se zármutkem v srdci vám oznamuji, že nás včera v podvečer opustil náš Václav Hurník. Zemřel v nemocnici v Ostravě na Fifejdách. S Václavem pro mne odešel druhý a poslední hrdina mého dospívání,“ uvedl Petr Jochim, který shodou okolností v těchto dnech plánoval při mši svaté v kostele sv. Josefa v Ostravě připomenout úmrtí jeho rodného bratra Jana. Salesián P. Jan Hurník, SDB zemřel před dvěma lety 19. prosince a pohřeb byl v rodné Polance nad Odrou 28. prosince 2018.

Poslední rozloučení se zemřelým knězem P. Václavem Hurníkem, SDB, bude ve středu 6. ledna 2021 v 11 hodin v kostele sv. Josefa (Don Bosco) v Moravské Ostravě. Prostor pro osobní rozloučení bude již od 9.00 v kostele.
Celé rozloučení bude možné sledovat na webových stránkách www.boscoostrava.cz. Po mši svaté budou ostatky zemřelého salesiána uloženy do kněžského hrobu na hřbitově v Polance nad Odrou.

Reklama

Tajné svěcení v Berlíně v roce 1984. Aktivity pro mládež na tzv. chaloupkách

P. Václav Hurník, SDB patřil ke generaci salesiánů, která působila v průběhu komunistické totality v ilegalitě. Stejně jako jeho mladší bratr Jan, přijal kněžské svěcení v utajení v Berlíně v roce 1984. První roky jeho života jsou spojeny s Polankou nad Odrou, kde prožil dětství se dvěma bratry. Společně s bratrem Janem ministroval v kostele sv. Anny a jejich velkým životním vzorem byl tehdejší farář P. Alois Vičar. Přes svého bratrance Aloise Hurníka se bratři Hurníkovi seznámili se salesiánem P. Václavem Filipcem, účastnili se víkendových a prázdninových setkání mládeže v Dobré u Frýdku. Se salesiánem Pavlem Kuchařem a dalšími vrstevníky navštěvovali na Ostravici P. Josefa Novosada. V době normalizace absolvoval spolu s dalšími salesiány tajná kněžská studia. Kněžské svěcení tehdy přijali oba bratři tajně během návštěvy Berlína od pomocného biskupa Wolfganga Weidera. Do konce komunistické totality pracoval jako elektrotechnik ve Vítkovických železárnách.

Bratři Václav a Jan Hurníkovi stáli u obnovy salesiánského díla v Ostravě

V roce 1986 zakoupili s bratrem a dalšími salesiány dům poblíž poutního místa Maria Talhof u vesnice Filipovice na Opavsku, kde pořádali akce pro mládež, po roce 1989 rozjeli akce pro mládež na Orlím hnízdě nad vesnicí Čeladná. Později přibylo rekreační zařízení Vítkovických železáren Hadinka mezi vesnicemi Budišovice nad Budišovkou a osadou Klokočůvek u poutního místa Panna Maria ve skále.
V devadesátých letech se oba bratři Hurníkovi Václav a Jan podíleli na rekonstrukci kostela a salesiánského domu Don Bosko v Ostravě, který postupně přebírali od krajské vojenské správy. Jejich dalším působištěm se v roce 1995 stal Prostějov a později Teplice. Poslední léta prožil v Charitním domově pokojného stáří sv. Václava v Ostravě-Heřmanicích. Patřil k ostravské komunitě salesiánů.

Foto: Snímek z oslavy 70. narozenin P. Václava Hurníka, SDB v roce 2015.

Reklama

Podobné příspěvky

Share via
Copy link
Powered by Social Snap