Hudba Poutní místa

5 CD live nahrávek zpěvů z Taizé z let 2011 až 2015 zdarma nabízí poutní místo Skoky

Populární zpěvy z Taizé jsou součástí Noci světel, kterou poutní místo ve Skokách u Žlutic pořádá vždy v předvečer hlavní poutní slavnosti. Od roku 2011 se v kostele Navštívení Panny Marie z těchto večerů pořizují nahrávky. Duchovní písně v podání improvizovaného sboru pod vedením Víta Kofroně lze nyní stáhnout z webu poutního místa.

„Od roku 2011 tyto večery nahráváme a po nutných úpravách nabízíme nahrávku i Vám. Můžete si stáhnout podklady pro vypálení vlastního CD buď s nahrávkami ve formátu mp3, nebo ve formátu wav (zde zadejte ve vypalovacím programu pokyn „vypálit jako hudební CD“ a vznikne Vám nosič přehratelný v každém CD přehrávači, který akceptuje vypálené disky),“ informuje Spolek Pod střechou, z. s., který usiluje o záchranu kostela a oživení mariánského poutního místa.

Reklama

Podklady ke stažení obsahují kromě vlastních nahrávek jednotlivých skladeb i dva soubory pdf pro vytištění přední a zadní strany obalu a také jeden soubor jpg pro potištění vlastního CD. Celý komplet je vždy komprimovaný do formátu zip a je třeba ho tedy po stažení před další prací rozbalit do vhodného adresáře. Data ke stažení s písničkami z nahrávek z let 2011 až 2015 najdete zde.

Komunita v Taizé působí od roku 1940

Zpěvy z Taizé mají své kořeny ve francouzské komunitě bratří z Taizé, kterou v roce 1940 založil Švýcar Roger Schütz. Z malé komunity bratří vyrostlo velké řeholní společenství, které je známé v celém světě. Bratři z Taizé v posledních 43 letech každoročně organizovali Evropské setkání mládeže v některém z evropských velkoměst. Na přelomu roku 2020/2021 nebylo toto setkání možné z důvodu pandemie uskutečnit. Mladí se s komunitou spojili prostřednictví online přenosů přímo z Taizé.  

Poutní místo Skoky u Žlutic bylo v době komunistické totality značně zdevastováno. O jeho obnovu usilují premonstráti z kláštera Teplá a Spolek Pod střechou, z. s., který nedávno získal obraz zakladatele poutního kostela. Více v tomto článku a na webu www.skoky.eu.

Reklama

Podobné příspěvky

Share via
Copy link
Powered by Social Snap