Knihy Příběhy

Arcibiskup Graubner popsal svůj boj s nemocí Covid-19 v knize „Zbožnost je užitečná ke všemu“

Svědectví o zápase těla i ducha s nemocí Covid-19 popsal olomoucký arcibiskup Jan Graubner v nové knížce s názvem „Zbožnost je užitečná ke všemu,“ kterou do vydání ji připravuje Karmelitánské nakladatelství. Knižní novinka tak bude zřejmě prvním knižně vydaným svědectvím katolického biskupa o zkušenosti s životu nebezpečnou koronavirovou nákazou.

Olomoucký arcibiskup podává v knížce svědectví o tom, co prožíval na těle i na duchu během svého zápasu s nemocí Covid-19. Kdy nejvíce pocítil svá omezení? A jak se ho v nejhlubší krizi dotýkal Bůh? 
To jej přivádí k úvahám o základech duchovního života. Život s Bohem není strnulý – je to spíše pohyb od jednoho úkolu k dalšímu, zcela jinému. V tomto pohybu pak vnímáme lépe, jak spolu úzce souvisejí duchovní život a naše zdraví, modlitba a naše stresy, hledání Boží vůle a naše zralost nebo čisté svědomí a naše motivace jednat dobře. 

Reklama

„Nejsme na světě sami, žijeme ve vztazích. Máme odpovědnost za své manželství, svou rodinu, své město, svou firmu i svou zemi. Zbožnost je opravdu užitečná ke všemu. Díky ní zvládáme těžké osobní krize, ona je oporou a pevným základem našeho života i tmelem našich vztahů,“ píše arcibiskup Jan Graubner, který prodělal nemoc Covid-19 v prosinci loňského roku. Kvůli vážném průběhu nemoci musel být hospitalizován v olomoucké fakultní nemocnici. Propuštěn do domácí léčby byl těsně před Vánocemi 2020.


Knížka je výrazem vděčnosti arcibiskupa Jana Graubnera za podporu, jíž se mu od lidí dostávalo v době, kdy byl upoután na nemocniční lůžko. I proto najdeme v jejím závěru několik modliteb.

Kniha je již v předprodeji k dispozici v online knihkupectví Kosmas.cz.

Reklama

Podobné příspěvky

Share via
Copy link
Powered by Social Snap