Kláštery

Benediktini z Rajhradu se radují z nového přírůstku. Přivítali první letošní jehně

Co vlastně dělají mniši v klášteře? Na tuto otázku lze odpovědět v duchu hesla zakladatele evropského mnišství sv. Benedikta z Nursie (470 – 543). Program řeholníků vyjádřený slovy „Ora et labora – Modli se pracuj“ se od raného středověku nezměnil. Každý den mnichů se skládá ze společných i soukromých modliteb, mše svaté a různorodé práce.  V benediktinském opatství v Rajhradě u Brna ke klášternímu životu patří i vlastní hospodářství.

Reklama

Řeholníci se tak denně stávají chovateli králíků, slepic, krůt, kachen, prasat i oveček. Právě v klášterním ovčinci v těchto dnech bratři přivítali na svět nové jehně. Ještě v čase vánočním nám do redakce poslali stylovou fotku, na níž se fr. František J. Teister OSB (vlevo) a fr. Jakub Maria Jiří Pohl OSB radují z prvního letošního přírůstku.

„Náš klášter se nachází na venkově, máme zde vlastní hospodářství, kterému se také sami věnujeme. Můžete nás potkat při práci na poli, sušení sena, sečení trávy v celém areálu,“ uvádějí řeholníci na webu rajhradského opatství. Kromě chovu domácích zvířat se věnují také včelařství a v posledních letech pečují také o vlastní kus lesa.

Více o rajhradském opatství a životě v klášteře na http://www.rajhrad.benediktini.cz/

Reklama

Podobné příspěvky

Share via
Copy link
Powered by Social Snap