Na cestu

Na Slovensku se letos poprvé otevřely kostely. Zavřené byly od 1. ledna 2021

Absolutní zákaz veřejných bohoslužeb na Slovensku skončil. Od pondělí  19. dubna  vládní opatření proti pandemii dovolují celebrovat mše svaté a jiné bohoslužby s účasti věřících. Počty se podobně jako v České republice odvíjí od velikosti kostela. Roli však nehraje počet míst k sezení, ale plocha kostela. Pro každého účastníka totiž musí být k dispozici 15 metrů čtverečních.

„Počet návštěvníků v kostele nebo obdobném prostoru v jednom okamžiku nesmí překročit koncentraci jeden návštěvník na 15 m2 z plochy prostoru určeného pro návštěvníky. Pokud tato plocha nedosahuje 90 m2, může se zde nacházet nejvýše 6 návštěvníků. Do počtu zúčastněných se nezapočítávají děti do 10 let v doprovodu dospělé osoby,“ informuje Tiskové středisko Konference biskupů Slovenska na svém webu. Účastníci bohoslužeb, pohřbu, křtu ani svateb se však nemusí testovat, jak se ještě před týdnem avizovalo.

O možnost veřejných bohoslužeb usilovali slovenští biskupové řadu měsíců. Částečné uvolnění přijímají s povděkem. I nadále však kvůli limitované účasti musí být většina věřících odkázána na online přenosy nebo živé vysílání bohoslužeb v televizi nebo v rádiu. „Prožívání víry ve společenství je mnohem plnohodnotnější než slavení v online podobě. Je dobré, že od pondělí 19. dubna se již můžeme setkat v chrámu, ačkoli s omezeními. Pro věřící je tato možnost velmi důležitá: intenzivně si žádají, aby mohli přistupovat ke svátostem. Samozřejmě chápeme, že nadále trvá vážnost pandemické situace, a proto kněží i věřící žádáme, aby při slavnostech zodpovědně dodrželi opatření a dbali na ochranu zdraví každého člověka, „zareagoval na změnu předseda KBS Mons. Stanislav Zvolenský.“

Co vše musí nyní na Slovensku v kostele dodržovat?

Vyhláška Vlády Slovenské republiky přikazuje farnostem dodržovat řadu nařízení, které eliminují případnou nákazu při liturgických úkonech během bohoslužby. Vládní předpisy se zaměřují na podávání eucharistie, používání liturgických předmětů a desinfekci ploch, kterých se lidé dotýkají.   

a) vstup a pobyt v kostele nebo v obdobných prostorách sloužících k výkonu obřadu umožnit jen s náležitě překrytými horními dýchacími cestami,

b) u vchodu do kostela nebo do příslušných prostor aplikovat dezinfekci na ruce nebo poskytnout jednorázové rukavice,

c) dodržovat vzdálenost 2 metry mezi osobami; to neplatí na případy, u kterých to vzhledem k povaze obřadu není možné,

d) dodržovat respirační etiketu,

e) z obřadů vyloučit osoby, které mají nařízenou karanténu nebo jakékoliv příznaky respiračního infekčního onemocnění,

f) dezinfikovat použité předměty sloužící účelem obřadu,

g) v případě kontaktu rozdávajícího s ústy věřícího, si musí rozdávající pokaždé dezinfikovat ruce; při přijímání „pod obojím“ striktně dodržovat pouze podávání chleba na ruku,

h) zakazuje se používat obřady pití z jedné nádoby více než jednou osobou,

i) zakazuje se podávání rukou při pozdravení pokoje

j) v prostorách, kde se provádějí obřady odstranit nádoby s vodou,

k) provádět častou dezinfekci prostor, hlavně dotykových ploch, klik, podlah a předmětů,

Reklama

l) počet návštěvníků v kostele nebo obdobném prostoru v jednom okamžiku nesmí překročit koncentraci jeden návštěvník na 15 m2 z plochy prostoru určeného pro návštěvníky; to neplatí pro děti do 10 let v doprovodu dospělé osoby; pokud plocha určená pro návštěvníky nedosahuje 90 m2, v kostele nebo obdobném prostoru se v jednom okamžiku může nacházet nejvýše 6 návštěvníků; tato podmínka se nevztahuje na děti do 10 let v doprovodu dospělé osoby.

Originál tiskové zprávy TK KBS.

Bild von Christian Storb auf Pixabay

Reklama

Podobné příspěvky

Share via
Copy link
Powered by Social Snap