Poutní místa

Na Velehradě k růženci přidali modlitbu na přímluvu kandidáta blahořečení Stojana. Prosí za zdraví arcibiskupa Graubnera

K modlitbě růžence za ukončení pandemie koronaviru a zvláště za uzdravení arcibiskupa Jana Graubnera, který byl kvůli nemoci covid-19 hospitalizován, se od  úterý 1. prosince vždy ve 20.00 scházejí věřící na Velehradě. Přidat se ovšem může kdokoli – v myšlenkách a modlitbě ze svého domova, ale také prostřednictvím živého vysílání na YouTube kanálu Farnost Velehrad.

„Při modlitbě růžence se v poutní bazilice na Velehradě scházíme vždy před mší svatou. Teď chceme své modlitební úsilí soustředit na to, abychom vyprošovali zdraví všem, kteří onemocněli koronavirovou nákazou, a zvláště arcibiskupovi Janu Graubnerovi a jeho pomocnému biskupovi Josefu Nuzíkovi – aby se na přímluvu služebníka Božího arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana uzdravili,“ říká velehradský farář P. Josef Čunek, SJ.

Olomoucký arcibiskup a předseda České biskupské konference Jan Graubner byl hospitalizován ve Fakultní nemocnici Olomouc během víkendu – několik dní poté, co byl ve středu 25. listopadu 2020 pozitivně testován na nemoc covid-19. Pozitivní výsledek koronavirového testu se potvrdil také u pomocného biskupa a generálního vikáře Josefa Nuzíka, který nyní zůstává v domácí karanténě.

Olomoucký arcibiskup Antonín Cyril Stojan (22. května 1851 – 29. září 1923)

K modlitbám za uzdravení olomouckých biskupů i za všechny, které covid-19 postihl, se může připojit každý: ať už v přímém přenosu z velehradské baziliky, anebo soukromou modlitbou. Vedle růžence k ní lze využít také modlitbu za vyslyšení na přímluvu kandidáta blahořečení Antonína Cyrila Stojana.

MODLITBA ZA VYSLYŠENÍ
(pro soukromou pobožnost)

Bože, náš nejlaskavější Otče! Klaníme se ti, děkujeme ti za to, že jsi nám skrze svého služebníka Antonína Cyrila Stojana ukázal požehnání křesťanské víry a činorodé lásky.

S důvěrou tě prosíme: obnov a upevni v našem národě svatou víru a mravnost. Posiluj věrnost rodičů, dětí a osob tobě zasvěcených v jejich povolání. Sešli své světlo a sílu těm, kteří životem bloudí a hledají štěstí. Uzdrav naše nemocné (zvláště olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera).

Reklama

Učiň to, prosíme, na přímluvu našeho lidumilného arcipastýře Antonína Cyrila. Dopřej nám milost, abychom ho směli uctívat jako světce, kterého jsi oslavil i zázrakem. Bože, oslav své jméno skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Svatá Panno Maria, Matko církve a Královno rodin, oroduj za nás! Svatí Cyrile a Metoději, ochráncové Evropy, orodujte za nás!

Zdroj: www.ado.cz

Fotka od john7771 z Pixabay
Reklama

Podobné příspěvky

Share via
Copy link
Powered by Social Snap