Na cestu

Nová poštovní známka připomíná vznik první turistické trasy v roce 1889

Značení turistických tras, s nímž začalo „označovací družstvo“ v roce 1889, připomene nová poštovní známka. Česká pošta ji představila 21. dubna. Novou výplatní písmenovou známku s kupóny pro přítisky, jejímž motivem je fiktivní mapa s turistickými značkami. Cenina z autorské dílny Mikuláše Kavana tak upozorní na 132 let od vzniku první značené turistické trasy na našem území.

Značení turistických tras má v České republice dlouholetou tradici. První pěší turistická trasa vznikla 11. května 1889, kdy „označovací družstvo“ spojilo červenou značkou Štěchovice a Svatojánské proudy. V roce 1889 byly dále vyznačeny trasy na Karlštejn, Skalku a Rač a délka tras tak dosáhla 55,5 km. V roce 1912 bylo dokončeno značení první dálkové trasy z Prahy přes Brdy na Šumavu.

40 tisíc km turistických značených tras pro pěší, lyžaře, cyklisty i poutníky

V současnosti je v České republice kolem 40 000 km turistických značených tras pro pěší, lyžaře a cyklisty. Pěší trasy jsou na území České republiky značeny pásovými značkami, které se skládají ze tří vodorovných pruhů. Prostřední pás určuje barvu značené trasy. Červená značí dálkovou nebo hřebenovou trasu, modrá významnější trasu, zelená místní trasu a žlutá krátkou nebo spojovací cestu.

Značení turistických tras obvykle začíná u železničních či autobusových zastávek. Značky jsou umísťovány na pevných objektech, jako jsou budovy, sloupy, stromy a jiné. Na koncích značených tras najdete značku koncovou. Různé krátké významové odbočky jsou značeny speciálními značkami odbočka k vyhlídce, ke zřícenině hradu, ke studánce či k jinému zajímavému objektu. Značené trasy Klubu Českých turistů využívají také poutní stezky, které v České republice v posledních letech vznikají. Například Cyrilometodějská stezka, která vede na Velehrad ze čtyř směrů.

Novou známkou s písmenem „B“ pošlete obyčejný dopis nebo pohlednici

Nominále nové výplatní písmenové známky je zastoupeno  písmenem „B“, které odpovídá ceně za vnitrostátní obyčejné psaní – standard do 50 g v ekonomickém režimu dodání dle ceníku základních poštovních služeb v aktuálním znění – ke dni vydání 19 Kč.

Upravené tiskové listy obsahují 7 známek s 8 kupony, zbývajících 6 kuponů tvoří kompaktní celek s jedním velkým grafickým motivem. Část nákladu je vytištěna s prázdnými kupony, na něž budou dodatečně zhotovovány přítisky podle přání zákazníka.

Reklama

Tiskové listy vytiskla Tiskárna Hradištko, s. r. o. metodou plnobarevného ofsetu nákladem 98 000 kusů k datu vydání.

Tiskový list si mohou zájemci zakoupit na specializovaných filatelistických přepážkách, v PostShopech nebo v e-shopu na webových stránkách České pošty.

Zdroj: Česká pošta

Reklama

Podobné příspěvky

Share via
Copy link
Powered by Social Snap