Na cestu

Vládní PES pohlídá, kolik lidí může do kostela na mši, svatbu nebo pohřeb

Aktualizováno: Do kostela se od pondělí 26. dubna 2021 dostane na bohoslužby více lidí než dosud. Striktní omezení na 10 % obsazení míst k sezení s novým nařízením vlády zmizelo. V platnosti zůstaly jen dvoumetrové rozestupy, ochrana dýchacích cest a desinfekce rukou.

Aktuálně k tématu v příspěvku Pravidlo 10 % obsazených míst v kostele padlo. Nyní platí už jen rozestupy, roušky a desinfekce

Řazení krajů do příslušných úrovní proběhne na základě epidemiologických ukazatelů, jako je např. 14 denní incidence na 100 tisíc obyvatel, zjednodušený výpočet reprodukčního čísla, pozitivita testů a také 14 denní incidence na 100 tisíc obyvatel zaměřená na seniorní skupiny. V současné době jsou všechny kraje v České republice fialové.

Matice opatření počítá s postupným uvolňováním různých společenských aktivit, omezení pohybu, znovuotevření prodejen, služeb, případně zpřístupnění kulturních a sportovních akcí. Bohoslužby, svatby a pohřby jsou uvedeny hned na třetím řádku tabulky a i nejtvrdší opatření dovolují celebrovat mši svatou pro 15 osob.

Protiepidemiologický PES není tak „zlý“, jak dosud platná omezení, která dovolují celebrovat jen knězi za přítomnosti jednoho ministranta nebo kostelníka. Také účast na pohřbech a svatbách jsou zatím dovolena pouze 10 účastníkům. Omezení aktuálně platná do 20. 11. 2020 jsou podrobně zveřejněna zde. Nové opatření Vlády ČR ze dne 16. 11. 2020 upravuje počty lidí na bohoslužbách, svatbách i pohřbech na 15 osob.

„Zelený“ PES pustí do kostelů maximálně 100 lidí

Postupné uvolňování na dalších úrovních bude pozvolné. Při zmírnění nebezpečí nákazy na stupeň 4 (červený) se počet účastníků na bohoslužbách zvýší jen o 5 osob na 20 lidí. Podle 3. stupně opatření (oranžový) bude mít přístup na mše svaté, svatby a pohřby stále jen 30 lidí. Když bude nebezpečí nákazy na úrovni 2 (žlutá), otevřou se kostely pro 50 věřících. Nejmírnější 1. úroveň opatření (zelená) pustí do kostelů maximálně 100 osob.

Aktuální opatření, počty pozitivně diagnostikovaných pacientů a další informace související s epidemií covid-19 je možné sledovat na stránkách Ministerstva zdravotnictví ke koronaviru koronavirus.mzcr.cz nebo na vládním portálu covid.gov.cz.

Matice opatření zveřejněná Ministerstvem zdravotnictví ČR.

Od 3. prosince 2020 se počty účastníků počítají podle procent obsazenosti míst k sezení. Pro aktuální stupeň číslo 5. protiepidemiologického PSA platí kvóta 10 %. Více k tématu v článku zde.

Pohřeb (počet omezen na 15 osob)

Pohřby se konat mohou, počet přítomných osob je ale omezen na 15. Platí obecná povinnost nosit roušku a dodržovat hygienická pravidla. V rámci prevence dodržujte odstupy (i při sezení)

Svatba (počet omezen na 15 osob)

Svatby se mohou konat. Maximálně ale může být na svatbě 15 účastníků. Do tohoto limitu se počítají i snoubenci, oddávající a matrikář.

V průběhu svatebního obřadu platí pro snoubence v a další osoby tomuto obřadu přítomné výjimka z povinnosti mít roušku. Po skončení obřadu již roušku mít musíte. Sundat si ji lze jen na nezbytně nutnou dobu pro pořízení fotografie. 

Křtiny (10 % kapacity míst k sezení v kostele)

Křitiny se mohou konatpočet přítomných osob je však omezen na 10 % kapacity míst k sezení v místě konání.  

Přičemž účastnici mezi sebou musí dodržovat rozestupy alespoň 2 metry mezi sedícími v jedné řadě, s výjimkou členů domácnosti. Není tedy nutné dodržovat rozestupy s osobami sedícími před a za vámi. Každý účastník si je povinen před vstupem do vnitřních prostor kostela vydezinfikovat ruce. 

Při obřadu by přítomní měli mít nasazeny roušky. 

Bohoslužby a náboženská shromáždění (10 % kapacity míst k sezení)

Bohoslužby a podobná náboženská shromáždění se mohou konat, počet přítomných osob je však omezen na 10 % kapacity míst k sezení v místě konání bohoslužby. 

Přítomní musí mezi sebou dodržovat rozestupy alespoň 2 metry mezi sedícími v jedné řadě, s výjimkou členů jedné domácnosti. Není tedy třeba dodržovatat rozestup od osob sedících před a za vámi.

Během bohoslužby platí obecná povinnost nosit roušku.

Během bohoslužeb je zakázán hromadný zpěv farníků. Zpěváci či sbor musí být případně ve stavebně odděleném prostoru či např. na kůru.

Rovněž nesmí docházet k podávání rukou během pozdravení pokoje.  

Dovolena je také individuální duchovní služba, tedy bohoslužby, obřady a duchovní doprovázení, kterých se kromě duchovního účastní jedna rodina, která sdílí společnou domácnost.

Reklama

Svatba, pohřeb a křtiny jako součást bohoslužby

Pro bohoslužby platí omezení na 10 % obsazenosti kapacity míst k sezení. Součástí bohoslužby může být také svatební obřad, křtiny i poslední rozloučení ve formě zádušní mše svaté.

Vlastní rozloučení na hřbitově je již pohřeb a zde je již omezení na 15 účastníků.

Různé životní situace v čase pandemie podrobně rozebírá vládní portál covid.gov.cz . Aktuálně jsou zde uvedena pravidla pro 5. stupeň protiepidemického PSA.

Reklama

Podobné příspěvky

Share via
Copy link
Powered by Social Snap