Na cestu

Vládní PES pohlídá, kolik lidí může do kostela na mši, svatbu nebo pohřeb

Covidový protiepidemický systém PES, který zveřejnilo Ministerstvo zdravotnictví České republiky, přesně specifikuje počty účastníků při bohoslužbách. Podle situace koronavirové nákazy v jednotlivých krajích se budou úřady a občané řídit opatřeními, která jsou rozdělená do pěti úrovní. Až vláda vyhlásí, že se země řídí podle nového schématu a platí nejpřísnější fialový stupeň 5, pustí PES do kostelů 15 lidí. (Aktuální opatření vlády ze dne 16. 11. 2020 mění počty účastníků bohoslužeb již od 18. 11. 2020.)

Řazení krajů do příslušných úrovní proběhne na základě epidemiologických ukazatelů, jako je např. 14 denní incidence na 100 tisíc obyvatel, zjednodušený výpočet reprodukčního čísla, pozitivita testů a také 14 denní incidence na 100 tisíc obyvatel zaměřená na seniorní skupiny. V současné době jsou všechny kraje v České republice fialové.

Matice opatření počítá s postupným uvolňováním různých společenských aktivit, omezení pohybu, znovuotevření prodejen, služeb, případně zpřístupnění kulturních a sportovních akcí. Bohoslužby, svatby a pohřby jsou uvedeny hned na třetím řádku tabulky a i nejtvrdší opatření dovolují celebrovat mši svatou pro 15 osob.

Protiepidemiologický PES není tak „zlý“, jak dosud platná omezení, která dovolují celebrovat jen knězi za přítomnosti jednoho ministranta nebo kostelníka. Také účast na pohřbech a svatbách jsou zatím dovolena pouze 10 účastníkům. Omezení aktuálně platná do 20. 11. 2020 jsou podrobně zveřejněna zde. Nové opatření Vlády ČR ze dne 16. 11. 2020 upravuje počty lidí na bohoslužbách, svatbách i pohřbech na 15 osob.

„Zelený“ PES pustí do kostelů maximálně 100 lidí

Postupné uvolňování na dalších úrovních bude pozvolné. Při zmírnění nebezpečí nákazy na stupeň 4 (červený) se počet účastníků na bohoslužbách zvýší jen o 5 osob na 20 lidí. Podle 3. stupně opatření (oranžový) bude mít přístup na mše svaté, svatby a pohřby stále jen 30 lidí. Když bude nebezpečí nákazy na úrovni 2 (žlutá), otevřou se kostely pro 50 věřících. Nejmírnější 1. úroveň opatření (zelená) pustí do kostelů maximálně 100 osob.

Aktuální opatření, počty pozitivně diagnostikovaných pacientů a další informace související s epidemií covid-19 je možné sledovat na stránkách Ministerstva zdravotnictví ke koronaviru koronavirus.mzcr.cz nebo na vládním portálu covid.gov.cz.

Matice opatření zveřejněná Ministerstvem zdravotnictví ČR.

Similar Posts

Share via
Copy link
Powered by Social Snap