Poutní stezky

Pěší pouť za umělce se půjde už popatnácté. Cílem je Velehrad

Již popatnácté se v letošním roce uskuteční Pěší pouť za umělce, trasa tentokrát povede od neděle 25. do soboty 31. července krajem olomoucké arcidiecéze: z Olomouce přes Přerov, Holešov, Kroměříž a Napajedla na Velehrad. Hlavním cílem týdenního putování, kromě cíle dojít do určitého místa dané trasy, je „modlitba za umělce, ale i každého člověka, aby otevřel své srdce kráse Božího stvoření“.

Trasa a doprovodný program pouti se přesunuly z minulého „pandemického“ roku 2020 do letošního. PPU 20 se konala symbolicky v jednom dni a šlo se ze Záhlinic do Kroměříže. Letošní doprovodný program se bude věnovat, tak jak to bylo naplánováno i v minulém roce, svatým a svatosti. Motto PPU 21 tedy zní: „Svatost je nabízena každému člověku: ‚Buďte svatí, poněvadž já, Hospodin, váš Bůh, jsem svatý‘“ (Lv 19,2).

Svatá Ludmila a arcibiskup Antonín Cyril Stojan

Doprovodný program bude tedy věnován nejprve naší první české světici a první české křesťanské kněžně sv. Ludmile. Ona je totiž nejen babičkou dalšího významného českého světce sv. Václava, ale dá se říct, že je babičkou všech dalších světců naší země. Dále potom bude dán prostor výrazné osobnosti olomouckého arcibiskupa Antonínu Cyrilu Stojanovi (arcibiskupem v letech 1921–1923). Jeho působení zahrnovalo nejen sféru duchovní, ale i politickou a společenskou.

Reklama

Prostřednictvím těchto svatých, ale i jiných, na které se vzpomene, budou poutníci objevovat jejich charakteristické ctnosti, aby je potom mohli přenášet do svého života. V tomto úsilí bude velkým pomocníkem přerovský kaplan P. Jiří Zámečník, biskupský delegát arcibiskupství pro kauzy svatořečení. Ten bude cca 25člennou poutnickou skupinu celý týden doprovázet.

Pro všechny zájemce o putování

Pěší pouť za umělce však není určena jen hrstce poutníků, ale všem zájemcům, kteří by se chtěli připojit k putování a doprovodnému programu. Informace o trase a doprovodném programu PPU 21 jsou k nalezení na webových stránkách KulturaSlova.cz. Veškeré dotazy a doplňující informace je možné směřovat na e-mail pavlikova.martina@ado.cz nebo na telefonní číslo 587 405 402. Hlavním pořadatelem a organizátorem je Centrum pro kulturu Arcibiskupství olomouckého, letošní půlkulaté výročí pouti ale poprvé za její trvání přineslo v pořádání také posilu. Tou se stal Nadační fond Credo.

Zdroj: ado.cz a kulturaslova.cz

Reklama

Podobné příspěvky

Share via
Copy link
Powered by Social Snap