Poutní stezky

Poutníci se vydají po Moravské Compostele ze Svatého Kopečka přes Svatý Hostýn na Velehrad

V neděli 30. června 2024 vychází poutníci ze Svatého Kopečka na již 14. Moravskou Compostelu. Cílem čtyřdenního pěšího putování je poutní místo Velehrad a Národní Cyrilometodějská poutní slavnost. Průvodcem poutníků bude farář z Nového Veselí na Vysočině Mons. Jan Peňáz, který je každoročním organizátorem nejen této pěší pouti. Poutníci se mohou připojit na kdekoliv na trase. Letošní putování má tři hlavní duchovní úmysly. Na poděkování svatým Cyrilu a Metoději, s prosbou, aby jejich dědictví opravdu žilo, a za církev, vlast a rodiny a mládež a trpící. Na poděkování za překonání překážek s prosbou za další Boží ochranu. S prosbou za mír  k Panně Marii Královně míru.

Na pouť, která je zároveň 17. poutí ze Svatého Hostýna na Velehrad zvou společně svatokopecká, svatohostýnská a velehradská za účasti Matice svatoantonínské. Pořadatelé upozorňují účastníky, že každý z nich putuje na svou vlastní zodpovědnost.

1. ČÁST: SV. KOPEČEK – SV. HOSTÝN

Neděle 30.6.2024 Sv. Kopeček – Pavlovice, 30 km

od 6.00 registrace na Matici svatokopecké

6:50 požehnání poutníkům v bazilice a v 7 h. odchod

po poledni zastávka na Charitě v Tršicích, 

po 17. hodině příchod do Pavlovic,

18:00 mše sv. v místním kostele, nocleh v centru RAJ

Pondělí  1.7. 2024 Pavlovice – Sv. Hostýn, 20 km

7:30 požehnání v kostele a odchod, Dřevohostice,  Slavkov pod Hostýnem  dopolední přestávka,   Sv. Hostýn

16:30 sraz poutníků Pod Valy, poslední půlkilometr všichni společně a HNED vstup do baziliky,

v 17 h.  mše sv.  

2. ČÁST: SV. HOSTÝN – VELEHRAD

Úterý 2. července 2024  Sv. Hostýn – Štípa, 20 km

9:30 – mše svatá, požehnání na cestu a odchod, Na Valech předání křížů, Rusava, LUKOVEČEK,  ŠTÍPA  – děkovná pobožnost

Středa 3. července 2024 Štípa – Napajedla 25 km

v 7:00 odchod, Zlín – kostel,  Maják, Svatá voda, kostel sv. Zdislavy Oldřichovice, hrob Aničky Zelíkové, Napajedla mše sv. v 18 h., nocleh v sokolovně

Čtvrtek 4. července 2024 Napajedla- Velehrad, 23 km

6:40 odchod z fary, 11:00 Jalubí  – pobožnost v kostele, 13:50 Modrá – spojení s ostatními poutníky, cca 14:30 vstup do baziliky – 15:00 mše sv. a další dle programu Dní lidí dobré vůle.

Přihlášky: 

kdo jde ze Sv. Kopečka: jednatel@maticesvatokopecka.cz, 

mistopredseda@maticesvatokopecka.cz

kdo jde ze Sv. Hostýna matice@hostyn.cz,

nebo také  na penaz-vm@seznam.cz

Poplatky –  upřesněno:

Při registraci každý zaplatí 200,- Kč na doprovodná vozidla (PH + řidič) a pak dle nocí a jídel, Pavlovice – nocleh 100,- kč, večeře a snídaně celkem 250,-kč, Sv. Hostýn: postel se svým spacím pytlem a poplatek obci – celkem 260,- kč, Štípa – noleh  50,- kč, Napajedla – jídlo: 80,- Kč, nocleh 100,- Kč. Kdo spí na Velehradě – na posteli nebo na karimatce: 100,- Kč, spacáky svoje. Na další občerstvení dobrovolná sbírka přímo na místě, tedy 

V KOSTELÍCH ve Štípě, Oldřichovicích a Jalubí a ty jsou určeny na danou farnost a jí poskytnuté občerstvení, je tedy na místě, aby do nich přispěli všichni. Peníze bude v kostele vybírat pověřený člen Matice svatokopecké, který bude též registrovat postupně se připojující, ale předem přihlášené poutníky. Jméno bude předem zveřejněno.

Duchovní program:

denně mše svatá, u každého zastavení poutní cesty Slovo Boží a příběh, modlitba a dvě písně

Růženec po cestě se po vzoru pěších poutníků z Levého Hradce na Velehrad (putují od roku 1982) můžeme modlit takto:

radostný růženec za naši vlast,

růženec světla – za Evropu a její sjednocení na základě křesťanství, za pokoj a dobro ve světě, za smír muslimů s křesťany

bolestný za své rodiny a farnosti a slavný za církev po celém světě

 PUTUJEME

* společně od jeho Matky k jeho apoštolům s připomínkou 15. výročí + poutníka Stanislava Budaře

* spojíme se S POUTNÍKY OD SV. ANTONÍNKA, KTEŘÍ VYCHÁZEJÍ 4.7. BRZY RÁNO

* s přáním, aby naše putování to bylo 1) ke slávě Boží, 2) k povzbuzení víry a všeho dobrého, 3) potěšení a radosti své i všech s kterými se setkáme

* s prosbami za Katolický týdeník, křesťanská média a za sdružení  Cesta 121, které pomáhá stárnoucím kněžím

Reklama

 * s vlastními prosbami každého poutníka a také za ty, kdo nám jakýmkoli způsobem pomáhají a za Boží požehnání pro a na úmysly, které poutníkům byly svěřeny přes Rádio Proglas a Televizi NOE.

Podrobné zprávy o všech poutích v minulosti najdete zde: https://www.poutnik-jan.cz/pesi-pout-na-velehrad–c/prehled-pouti-na-velehrad-i-z-velehradu/

Na snímku Mons. Jan Peňáz s poutníky v bazilice na Svatém Hostýně / Foto Spolek Člověk a Víra /

Reklama

Podobné příspěvky

Share via
Copy link
Powered by Social Snap