Příběhy

Zakladatel salvatoriánů Johann Baptist Jordan bude v sobotu 15. května v Římě blahořečen

Zakladatel řeholní Společnosti Božského Spasitele tzv. salvatoriánů bude v sobotu 15. května blahořečen v Římě. Slavnosti blahořečení bude od 10.30 v Lateránské bazilice předsedat vikář Svatého otce pro římskou diecézi kardinál Angelo De Donato.

P. Johann Baptist Jordan se narodil v roce 1848 v Německu, po založení řeholní společnosti v roce 1881 přijal jméno František Maria od Kříže. Když na sklonku 1. světové války umírá ve Švýcarsku, působí salvatoriáni v řadě zemí světa. Proces blahořečení byl zahájen již v roce 1943. Završení beatifikačního procesu se dočkala až generace jeho následovníků ve 21. století.

Salvatoriáni působí na různých místech v České republice. Vedení české fundace SDS sídlí v Prostějově. Salvatoriáni působí na farách v Javorníku, v Olšanech u Šumperka, ve Vřesovicích, v Kralici na Hané a Určicích. Do roku 1950 měli salvatoriáni klášter také v Krnově na úpatí poutního vrchu Cvilín. Po roce 1989 však již nebyl obnoven a v objektu působí Charita Ostrava. Jméno „Salvator“ však odkazuje na historii kláštera a řeholníků, kteří ve městě působili.

Narozen v Německu do těžkých časů Bismarckova „Kulturkampfu“

Johann Baptist Jordan se narodil 16. června 1848 v německé vesničce Gurtweil nedaleko hranic se Švýcarskem. Do semináře vstoupil v pozdějším věku a v roce 1878 byl vysvěcen na kněze.  V důsledku protikatolických zákonů tzv. Kulturkampf nemohl vykonávat kněžskou službu ve své vlasti. Odebral se tedy do Říma a později i do Libanonu studovat orientální jazyky. Během pouti ve Svaté zemi měl inspiraci založit dílo, které by bylo celé zaměřené na šíření víry.

Salvatoriáni založili domy v Evropě i v Americe

A tak v roce 1881 založil Společnost Božského Spasitele – salvatoriáni. O sedm let později otec František Marie od Kříže spolu se svou duchovní dcerou blahoslavenou Beat Marií od Apoštolů (rodným jménem Teresa ven Wüllenweber) založil v Tivoli u Římě Kongregaci sester Božského Spasitele (salvatoriánky). Osobně později založil mnoho společenství a domovů salvatoriáni v Evropě i v Jižní a Severní Americe.

Reklama

Prefektura řeholní společnosti pod Himalájemi

Kongregace pro evangelizaci národů salvatoriáni v roce 1893 svěřila apoštolskou prefekturu mise v Assamu v severovýchodní oblasti Indie pod Himalájemi. Inspirací pro otce Jordana při založení jeho řeholní společnosti byly slova z Janova evangelia: „A život věčný je v tom, aby poznali tebe, jediného pravého Boha, a toho, kterého jsi poslal – Ježíše Krista“ (Jan 17,3). Toužil jejich naplnit ve svém životě všemi dobrými prostředky, inspirovanými láskou Ježíše Krista.

Zemřel ve Švýcarsku. Ostatky přeneseny do Říma

V důsledku vypuknutí první světové války byl otec František Marie od Kříže nucen přestěhovat se z Říma do švýcarského Fribourgu. Zemřel 8. září 1918 v švýcarském Tafers. V roce 1956 byly jeho ostatky přeneseny do kaple generálního domu salvatoriánů v Římě. Proces jeho blahořečení začal v roce 1943. Společnost Božského Spasitele je přítomna v České republice i na Slovensku.

Zdroj: TK KBS

Reklama

Podobné příspěvky

Share via
Copy link
Powered by Social Snap