Příběhy

Zemřel emeritní papež Benedikt XVI. Pocházel z Bavorska a Česko navštívil v roce 2009

Poslední den roku 2022 bude navždy spojen s úmrtím emeritního papeže Benedikta XVI. O jeho skonu informoval vatikánský mluvčí Mattieo Burini v písemném prohlášení. V posledních dnech byla veřejnost informována o zhoršeném zdravotním stavu papeže Benedikta a věřící byli vyzývání k modlitbám. „Se zármutkem vám oznamuji, že emeritní papež Benedikt XVI. zemřel dnes v 9:34 v klášteře Mater Ecclesiae ve Vatikánu.“

Rodák z bavorského Marktlu na Innu

Smutná zpráva zasáhla zejména Německo, kde se papež Benedikt XVI. narodil 16. dubna 1927 jako Joseph Ratziner. V bavorském městečku Marktl am Inn stojí dodnes jeho rodný dům, kde se malý Joseph narodil do rodiny Josepha a Marie Ratzingerových jako třetí a nejmladší dítě. Společně se svým starším bratrem Georgem se po 2. světové válce rozhodl pro kněžství. Mezi lety 1946 a 1951 studoval ve Freisingu a Mnichově teologii a filozofii. 29. června 1951 přijal kněžské svěcení a začal vyučovat. Nejdříve dogmatickou a fundamentální teologii ve Freisingu, později i na dalších univerzitách: v Bonnu, Münsteru, Tübingenu a Řezně.

Účast na II. Vatikánském koncilu

V letech 1962-5 se účastnil II. Vatikánského koncilu coby teologický poradce tehdejšího kolínského arcibiskupa, patřil zde mezi mladé reformní teology. Závěry koncilu po celý život obhajoval proti jeho kritikům. Mezi myslitele, kteří měli na Josepha Ratzingera vliv či patřili k jeho učitelům, patří Romano Guardini, Karl Rahner, Hans Urs von Balthasar či Hans Küng.

Joseph Razinger byl jedním ze zakladatelů mezinárodního teologického časopisu Communio, který vznikl v roce 1972 a vychází v mnoha jazycích dodnes. Sám patřil mezi jeho nejplodnější přispěvatele.

Arcibiskup Mnichova a Freisingu

V roce 1977 jej papež Pavel VI. jmenoval arcibiskupem Mnichova a Freisingu a ještě téhož roku také kardinálem. Ratzingerovi tehdy bylo pouhých 50 let. Napřesrok se účastnil dvou konkláve, z nichž vzešel papež Jan Pavel I. a o měsíc později jeho nástupce Jan Pavel II. Ten ho díky jeho velké teologické erudici vybral v roce 1981 do čela vatikánské Kongregace pro nauku víry a jmenoval ho také předsedou Papežské biblické komise a Mezinárodní teologické komise.

V čele Kongregace pro nauku víry a první z kardinálů

Kvůli svému vatikánskému působení se Joseph Ratzinger následující rok vzdal vedení mnichovské arcidiecéze a stal se jedním z nejbližších papežových spolupracovníků. Od roku 1986 byl po šest let v čele Komise pro přípravu Katechismu katolické církve, jenž je oficiálním systematickým souhrnem katolické nauky. Jan Pavel II. ho v roce 2002 také jmenoval děkanem kardinálského kolegia, čímž stanul v čele kardinálů celé katolické církve. 

Nástupce papeže Jana Pavla II.

Když se po smrti Jana Pavla II. stal 19. dubna 2005 papežem, bylo mu 78 let. Své papežské jméno si zvolil podle zakladatele mnišského řádu Benedikta z Nursie a papeže Benedikta XV., který stál v čele církve během bouřlivých časů 1. světové války. Jeho papežským heslem se stalo Cooperatores veritatis (Spolupracovníci pravdy), které si zvolil už jako arcibiskup.

Navštívil 24 zemí. Mezi nimi i Českou republiku

Reklama

Během osmi let svého papežství navštívil 24 zemí na pěti kontinentech, včetně České republiky, kam zavítal ve dnech 26.-28. září 2009. Své rozhodnutí vzdát se papežského úřadu kvůli ubývajícím fyzickým silám oznámil 11. února 2013 a k 28. únoru téhož roku pak skutečně odstoupil. Ve Vatikánu i však zůstal i nadále, uchýlil se do ústraní bývalého kláštera Mater Ecclesiae ve vatikánských zahradách a církev podporoval svými modlitbami.

Zdroj: www.cirkev.cz

Foto: Wengen auf Pixabay

Reklama

Podobné příspěvky

Share via
Copy link
Powered by Social Snap