Na cestu

Česká pošta vydala 3 miliony 200 tisíc vánočních samolepících známek s Ježíškem a Marií

Grafička Anna Khunová je autorkou výtvarného návrhu nové výplatní samolepící písmenové poštovní známky Vánoce, kterou Česká pošta uvádí do prodeje ve středu 26. října. Námětem známky je kometa nesoucí malého Ježíška. Vlasy komety tvoří pomyslná notová osnova, na které je notami zapsán úryvek tradiční koledy Narodil se Kristus Pán.

Nominále nové výplatní známky je zastoupeno písmenem „B“, které odpovídá ceně za vnitrostátní obyčejné psaní – standard do 50 g v ekonomickém režimu dodání dle ceníku základních poštovních služeb v aktuálním znění – ke dni vydání 19 Kč.

Reklama

Vánoční známku vytiskla Tiskárna Hradištko, s. r. o., metodou ofsetu v nákladu 3 200 000 kusů.

Zájemci si mohou známku zakoupit na přepážkách či v e-shopu na webových stránkách České pošty.

Zdroj: Česká pošta

Reklama

Podobné příspěvky

Share via
Copy link
Powered by Social Snap